Informació general sobre el dret a l'oblit

I. Què és el dret a l'oblit?

El "dret a l'oblit" és el nom comú d'un dret que es va establir per primera vegada el maig de 2014 a la Unió Europea com a resultat d'una resolució del Tribunal Europeu de Justícia. El Tribunal va determinar que la llei europea de protecció de dades dona dret a les persones físiques a demanar als motors de cerca com Google que retirin determinats resultats de consultes relacionades amb el nom d'una persona. Per decidir què cal retirar, els motors de cerca han de tenir en compte si la informació en qüestió és "imprecisa, inadequada, irrellevant o excessiva" i si la informació que queda disponible als resultats de cerca és d'interès públic.

L'any 2018, la Unió Europea va adoptar el Reglament general de protecció de dades (RGPD). L'article 17 de l'RGPD defineix un "dret de supressió" similar al dret que el Tribunal Europeu de Justícia havia reconegut a l'empara de la llei anterior que l'RGPD substituïa. Alguns països que no formen part de la Unió Europea també han adoptat una legislació similar. Per posar-ne uns quants exemples, el juliol de 2015 Rússia va aprovar una llei que permet als ciutadans retirar un enllaç dels motors de cerca russos si "infringeix la legislació russa o si la informació és falsa o ha quedat obsoleta" [26]. Turquia i Sèrbia també han establert les seves versions de dret a l'oblit des d'aleshores.

II. Qui pot fer una sol·licitud perquè es retiri contingut a l'empara de la legislació sobre protecció de dades?

En general, el reglament de protecció de dades només s'aplica al tractament de dades personals relacionades amb persones físiques. Les corporacions i altres entitats jurídiques no solen tenir drets per retirar contingut de les consultes basades en la seva denominació social.

La majoria de les sol·licituds provenen directament de la persona afectada, però podeu fer una sol·licitud en nom d'una altra persona, sempre que pugueu confirmar que teniu l'autorització legal per fer-ho. Consulteu la legislació local per obtenir més informació sobre els vostres drets legals i si compliu els requisits.

III. Què es pot comprovar abans d'enviar una sol·licitud

Si heu publicat el contingut personalment, és possible que pugueu suprimir el material del web o impedir que es mostri als resultats de cerca. Moltes xarxes socials proporcionen controls de privadesa per protegir el contingut que heu creat, així com maneres de retirar el contingut abusiu publicat per altres persones.

Consultar una llista d'algunes eines habituals

Suprimir material del web pot ser més efectiu que suprimir-lo només de Google a les cerques del vostre nom.

Si podeu suprimir el contingut del web, els resultats de Google s'actualitzaran un cop els nostres rastrejadors de cerca accedeixin a la pàgina. Si a la previsualització de resultats de cerca de Google (o "fragment") no es mostra la versió actual de la pàgina, podeu utilitzar aquesta eina per sol·licitar que es bloquegi temporalment el fragment.

IV. Com es pot enviar una sol·licitud?

Empleneu aquest formulari web per enviar una sol·licitud. Assegureu-vos d'incloure aquestes dades:

 • Els URL concrets del contingut que voleu que es retiri. Obteniu informació sobre com podeu trobar l'URL correcte.
 • Una descripció de la relació que teniu amb el contingut i per què l'hem de retirar dels resultats de cerca de Google.
 • La consulta de cerca per a la qual voleu que retirem el contingut, és a dir, el vostre nom complet. És possible que també ens pugueu demanar que retirem el contingut corresponent a un altre nom; per exemple, un àlies. En aquest cas, expliqueu-nos també el vincle entre aquest nom i la vostra identitat.
 • Una adreça electrònica en què se us pugui localitzar.

Sempre és útil proporcionar tanta informació general com calgui. Així, consultarem totes les dades disponibles per tal de poder avaluar amb efectivitat la vostra sol·licitud. De vegades necessitem més informació per prendre una decisió sobre la vostra sol·licitud. Si es presenta el cas, us escriurem un correu electrònic per sol·licitar més dades i esperarem que ens respongueu abans de continuar.

V. Quin és el procés de decisió de Google?

Els nostres revisors professionals revisaran la sol·licitud manualment. En termes generals, el revisor es plantejarà si la informació pot ser d'interès públic i de quina manera, i ho sospesarà en relació amb els drets que us atorga la llei aplicable de protecció de dades.

Diversos motius poden justificar que la informació sigui d'interès públic. Dins de l'exercici de sospesament, Google examina diverses fonts, com ara les directrius desenvolupades per organismes reguladors europeus de protecció de dades, que inclouen les directrius per implementar les sentències del tribunal europeu que va desenvolupar el Grup de treball de l'article 29 i les directrius del Comitè Europeu de Protecció de Dades, així com la jurisprudència del Tribunal Europeu de Justícia en què s'aclareix la interpretació habitual de la legislació sobre protecció de dades de la Unió Europea.

Els nostres revisors examinen factors com els següents:

La vostra funció en la vida pública.

Els personatges públics són persones, com ara polítics, famosos, líders empresarials o religiosos, que tenen una posició social determinada a causa de la seva feina, de la seva funció o dels seus compromisos. Aquesta posició es tradueix en influència sobre la societat.

 • Examinem si la informació està relacionada amb la vostra funció pública i de quina manera. Com menys informació estigui directament relacionada amb la manera com se us coneix de manera pública, més probable serà que retirem el contingut.

  Per exemple, pot ser que la informació sobre la vostra vida personal no sigui rellevant per a la vostra funció pública com a arquitecte. Tanmateix, si el contingut incloïa una crítica a la vostra labor com a arquitecte, és menys probable que el retirem. Aquest mètode serveix per determinar si l'accés a la informació protegiria el públic contra una conducta pública o professional inadequada o bé si permetria informar-lo sobre el vostre historial general com a professional o en relació amb la vostra funció pública.

 • També examinem la importància de la vostra funció pública. Per exemple, els candidats a un càrrec polític demanen a l'electorat que jutgi la seva adequació al càrrec segons molts factors. És menys probable que retirem informació sobre candidats polítics, alts funcionaris de l'Estat i altres càrrecs semblants.
 • Quan algú ha abandonat una funció pública concreta, l'interès públic continuat depèn del rang de la seva funció anterior, de la funció actual i de quant de temps ha passat. Per exemple, si és probable que algú torni a presentar-se com a candidat a un càrrec públic o aquesta persona continua tenint notorietat en una altra posició i influència pública, sovint conservarem informació sobre aquesta persona amb finalitats històriques. Per exemple, serà summament estrany que retirem qualsevol informació sobre un cap de govern.

D'on prové la informació

 • Si la pàgina és en un lloc web governamental, considerem que el govern ha decidit publicar la informació en qüestió i fer que estigui disponible als motors de cerca, de manera continuada. Ens adherim fermament a aquesta decisió. Els registres governamentals tenen un paper clau a l'hora de mantenir la societat informada sobre les qüestions d'interès públic, i la decisió del govern de continuar publicant la informació indica clarament que considera que continua sent d'interès públic.
 • Si la informació és en un lloc web de notícies i està escrita com a part de l'activitat periodística, els periodistes han decidit que el contingut és d'interès públic. Tenim en compte els criteris periodístics dels mitjans de comunicació a l'hora de determinar quina informació és rellevant i d'interès públic, sobretot pel que fa als materials publicats més recentment.

Quina és l'antiguitat del contingut

 • Avaluem si la informació inclosa en un resultat de cerca continua sent rellevant. La rellevància sol estar estretament relacionada amb l'antiguitat del contingut.
 • Examinem si la informació disponible és raonablement actual i no ha quedat obsoleta a causa d'algun fet ocorregut després que es publiqués. Per exemple, és possible que un reportatge sobre un judici penal imminent quedi obsolet més ràpidament si el judici finalitza sense cap condemna, o bé si la condemna s'ha anul·lat després d'una apel·lació.
 • Si la informació està relacionada amb una funció en la vida pública que teníeu en el moment de la publicació, analitzarem si heu abandonat aquesta funció, i si actualment exerciu o no cap funció similar, per veure si la informació ja no és rellevant en el vostre cas. Per exemple, si la informació tracta sobre la vostra funció com a directiu d'una empresa i encara dirigiu aquesta empresa o una de similar, és menys probable que retirem la informació encara que hagi passat un temps des que es va publicar.

Impacte en els usuaris de Google

 • Tenim en compte si les persones que utilitzen la Cerca de Google per cercar el vostre nom tenen un interès important a esbrinar la informació en qüestió. Per exemple, si oferiu serveis professionals, és probable que les ressenyes de clients anteriors siguin d'interès legítim per a clients futurs.
 • De la mateixa manera, si la informació està relacionada amb una condemna penal, considerem si és estrictament necessari continuar mostrant-la per tal de protegir la llibertat d'informació dels nostres usuaris; per exemple, accedir a aquesta informació els pot ajudar a protegir-se de possibles delictes semblants en el futur. A l'hora de considerar el període de temps que ha de transcórrer abans de retirar informació sobre un delicte, també tenim en compte la legislació local referent a l'extinció o anul·lació de les condemnes, o similar; és a dir, procediments que permeten a les persones amb condemnes penals deixar-les enrere d'una manera oficial.

Veritat o falsedat

 • No estem en posició d'avaluar si les afirmacions sobre la vostra persona són vertaderes o falses. A diferència d'un tribunal, no podem trucar a testimonis ni admetre proves jurades, i no sempre sabem tots els fets que poden ajudar un jutge a decidir si una cosa és certa o falsa.
 • Si considereu important demostrar que la informació no és certa, proporcioneu-nos proves fiables. Per exemple, si un tribunal ha fallat a favor vostre en una demanda sobre les afirmacions fetes contra la vostra persona, ens adherirem fermament a aquesta decisió.

Dades sensibles

 • Considerarem el grau de sensibilitat o privadesa del contingut. El contingut sensible pot incloure, per exemple, informació sobre l'estat de salut, l'orientació sexual, la raça, l'ètnia o la religió d'una persona. És molt més probable que retirem contingut que inclogui aquesta informació, sobretot si el sol·licitant no ha donat permís per fer-la pública.

Cap d'aquests factors no és absolut i la llista anterior no és exhaustiva. Sovint, els casos presenten consideracions que assenyalen en altres sentits. Tenim en compte aquestes consideracions abans de prendre una decisió. Si no tenim tota la informació que necessitem, pot ser que us en demanem més. Aquesta informació ens ajuda a entendre com els diversos factors poden afectar la vostra sol·licitud.

VI. Quin efecte té la retirada de conformitat amb la llei de protecció de dades?

Només retirarem contingut dels resultats de cerca en el cas de les consultes relacionades amb el vostre nom. És possible que el contingut que retirem per incloure el vostre nom continuï als nostres resultats en altres consultes.

Respectem l'abast territorial de la legislació rellevant a la vostra ubicació. Per exemple, a la Unió Europea, retirem els URL de les versions dels resultats de cerca de Google corresponents als països en què s'aplica la Llei europea de protecció de dades. També farem servir senyals de geolocalització (com ara adreces IP) per restringir l'accés a l'URL retirat en tots els serveis de la Cerca de Google per als usuaris que creguem que són al país del sol·licitant. D'acord amb una decisió presa el 2019 pel Tribunal Europeu de Justícia, no apliquem aquestes retirades als serveis corresponents a països que no formen part de la Unió Europea.

Si voleu que es retiri una pàgina dels resultats de la cerca d'un altre país, podeu presentar una sol·licitud aquí i explicar per què la llei d'aquest país requereix que es retiri.

VII. On puc trobar més informació?

Consulteu les preguntes més freqüents sobre les retirades de contingut de la Cerca relatives a sol·licituds de privadesa a Europa per obtenir més informació. Per obtenir informació més detallada, llegiu l'article sobre cinc anys del dret a l'oblit.

A l'Informe de transparència podeu trobar molta informació sobre dades, així com exemples anonimitzats de sol·licituds que hem rebut. Tingueu en compte que aquestes sol·licituds són reals, de manera que hem de protegir la privadesa dels sol·licitants. Això significa que no podem compartir més informació sobre casos concrets ni sobre el procés de decisió.

Aplicacions de Google
Menú principal