Обобщена информация за правото „да бъдеш забравен“

I. Какво представлява правото „да бъдеш забравен“?

Правото „да бъдеш забравен“ е общо име за право, първоначално въведено през май 2014 г. в Европейския съюз в резултат на решение на Европейския съд. Съдът постановява, че европейското законодателство за защита на данните дава на физическите лица правото да поискат от търсещите машини като Google да премахнат определени резултати за заявки, свързани с името на съответния човек. Когато се решава какво да бъде премахнато, търсещите машини трябва да вземат предвид дали въпросната информация е „неточна, неадекватна, неуместна или прекалена“ и дали има обществен интерес тя да остане в резултатите от търсенето.

През 2018 г. ЕС прие Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). В член 17 от ОРЗД се посочва право на изтриване, подобно на правото, което Европейският съд признаваше съгласно по-старото законодателство, заменено от ОРЗД. Някои държави извън Европейския съюз също приеха подобни закони. Ето няколко примера: през юли 2015 г. Русия прие закон, който дава възможност на гражданите да премахнат дадена връзка от руските търсещи машини, ако тя „нарушава руските закони или ако информацията е невярна или остаряла“ [26]. След това Турция и Сърбия също приеха свои версии на правото „да бъдеш забравен“.

II. Кой може да изпрати искане за премахване на съдържание съгласно законодателството за защита на данните?

По принцип правилата за защита на данните са в сила само за обработването на лични данни, свързани с физически лица. Корпорациите и другите юридически лица обикновено нямат право на премахване на съдържание за заявки въз основа на името им.

Повечето искания идват директно от засегнатото лице, но можете да изпратите искане от името на друго лице, стига да сте в състояние да потвърдите, че имате законни пълномощия за това. Моля, прочетете местните закони, за да научите повече за законовите си права и да разберете дали отговаряте на условията.

III. Какво можете да проверите, преди да изпратите искане

Ако вие сте публикували съдържанието, може да сте в състояние да премахнете материала от мрежата или да спрете показването му в резултатите от търсенето. Много социални мрежи предоставят контроли за поверителност, за да защитят създадено от самите потребители съдържание, както и начини за премахване на обидното съдържание, публикувано от други хора.

Преглед на списък с някои често използвани инструменти

Премахването на материали от мрежата може да е по-ефективно от премахването им само от Google за търсения на името ви.

Ако можете да премахнете съдържанието от мрежата, резултатите от Google ще се актуализират, след като роботите ни за търсене осъществят отново достъп до страницата. В случай че визуализацията на резултатите от търсенето с Google (или „фрагментът“) не показва текущата версия на страницата, можете да заявите временно блокиране на фрагмента чрез този инструмент.

IV. Как да подам искане?

За да изпратите искане, попълнете този уеб формуляр. Не забравяйте да включите:

 • конкретните URL адреси за съдържанието, което искате да бъде премахнато. Тук можете да научите как да намерите правилния URL адрес.
 • описание на начина, по който съдържанието е свързано с вас, и защо трябва да го премахнем от резултатите от търсенето с Google.
 • заявката за търсене, за която искате да премахнем съдържанието, т.е. пълното ви име. Възможно е също да можете да поискате от нас да премахнем съдържание за друго име, например псевдоним. В такъв случай посочете и как това име е свързано със самоличността ви.
 • имейл адрес, на който можем да се свържем с вас.

Винаги е полезно да ни предоставите възможно най-много допълнителна информация, за да можем ефективно да преценим искането ви, като разгледаме всички налични данни. Понякога ни е необходима още информация, за да вземем решение относно искането ви. В такъв случай ще ви изпратим имейл и ще поискаме още информация. Преди да продължим, ще изчакаме да отговорите.

V. Как Google взема решение?

Проверяващите експерти ръчно ще прегледат искането ви. Като цяло те ще вземат предвид дали и как информацията може да представлява обществен интерес и ще преценят правата ви спрямо приложимото законодателство за защита на данните.

Има няколко причини, поради които информацията може да представлява обществен интерес. За да намерим точния баланс, разглеждаме редица различни източници, като например указанията от европейските регулаторни органи за защита на данните, включително указанията за прилагането на решението на Европейския съд на работната група по чл. 29 и указанията от Европейския комитет по защита на данните, както и съдебната практика на Европейския съд. Те осигуряват общо разбиране на законите за защита на данните в ЕС.

Проверяващите вземат предвид следните фактори:

Вашата роля в обществения живот

Обществените личности (например политици, знаменитости, бизнес или религиозни лидери) имат определено социално положение поради работата, функциите или ангажиментите си и чрез него оказват влияние върху обществото.

 • Проверяваме дали и как информацията е свързана с обществената ви роля. Колкото по-малка е директната ѝ връзка с ролята, с която сте известни обществено, толкова по-вероятно е да предприемем действия за премахване.

  Например информация за личния ви живот може да не е уместна за обществената ви роля като архитект. Ако обаче материалът съдържа критика относно дейността ви в ролята на архитект, е по-малко вероятно да го премахнем. Подходът ни тук е да преценим дали достъпът до информацията ще защити обществеността от неуместно публично или професионално поведение, иначе казано, дали ще информира хората за професионалната ви дейност като цяло (с други думи, за обществената ви роля).

 • Също така разглеждаме значимостта на обществената ви роля. Например лицата, които се кандидатират за политически пост, очакват гласоподавателите да преценят доколко са подходящи за тази длъжност въз основа на много фактори. По-малко вероятно е да премахнем информация за политически кандидати, висши държавни служители и др.
 • След като лицето вече не изпълнява съответната обществена роля, продължаващият обществен интерес към нея зависи от това колко висок е бил предният пост, каква длъжност заема човекът сега и колко време е минало. Ако има вероятност лицето отново да се кандидатира за държавен пост или още съществува обществен интерес към него, докато заема друга длъжност, и човекът продължава да има обществено влияние, често ще държим информацията за него достъпна с историческа цел. Например информация за държавен глава ще премахнем в изключително редки случаи.

Откъде идва информацията

 • Ако страницата е на правителствен сайт, винаги вземаме предвид факта, че правителството е решило да публикува въпросната информация и да я направи достъпна за търсещите машини, и се съобразяваме с това решение. Правителствените архиви играят важна роля за информиране на обществото по теми от обществен интерес и решението на правителството да продължи да публикува съответната информация е показателно, че към нея още има обществен интерес.
 • Ако информацията е на новинарски сайт и е създадена като част от журналистическа дейност, авторите са решили, че към съдържанието има обществен интерес. Вземаме предвид преценката на журналистите от медията за това коя информация е уместна и представлява обществен интерес, особено за по-скоро публикуваните материали.

Колко старо е съдържанието

 • Преценяваме дали информацията, съдържаща се в даден резултат от търсенето, продължава да е уместна. Уместността често е тясно свързана с това колко старо е съдържанието.
 • Проверяваме дали наличната информация е достатъчно актуална и дали не е остаряла заради нещо, което се е случило след публикуването ѝ. Например даден новинарски материал за предстоящ наказателен процес може да стане неактуален по-бързо, ако делото приключи без присъда или тя бъде отменена след обжалване.
 • Ако информацията е свързана с роля в обществения живот, която сте изпълнявали в момента на публикуването, проверяваме дали сте напуснали поста и дали понастоящем заемате подобна длъжност, така че тази информация вече да не е уместна за вас. Например ако тя е за ролята ви като директор на компания и продължавате да управлявате същата или подобна компания, е по-малко вероятно да премахнем информацията дори ако след публикуването ѝ е минало известно време.

Ефект върху потребителите на Google

 • Преценяваме дали хората, които търсят името ви с Google Търсене, имат сериозен интерес да намерят въпросната информация. Ако например предоставяте професионални услуги, отзивите за тях от предишни клиенти вероятно ще представляват законен интерес за бъдещите клиенти.
 • Също така, ако информацията е свързана с наказателна присъда, вземаме предвид дали е абсолютно необходимо да продължим да я показваме, за да защитим свободата на информацията на потребителите си, включително възможността да се предпазват от подобни престъпления в бъдеще с помощта на тази информация. Когато разглеждаме периода от време, преди да премахнем информация за дадено престъпление, проверяваме и местните правила относно изчистването на съдебното минало, заличаването на присъди и др. – тоест процедури, които дават възможност на лица с наказателни присъди да изчистят името си по официален път.

Вярно или невярно

 • Не сме в позиция да определим дали твърденията за вас са верни, или не. За разлика от съда, не можем да призовем свидетели или да получим клетвени показания и невинаги сме запознати с всички факти, които помагат за вземането на обективно решение.
 • Ако за Вас е важно да покажете, че информацията не е вярна, моля, предоставете надеждни доказателства за това. Ако например сте спечелили съдебно дело във връзка с твърденията срещу вас, това ще повлияе значително на решението ни.

Чувствителни данни

 • Ще преценим колко деликатно или поверително е съдържанието. Деликатното съдържание може да включва например информация за здравето, сексуалната ориентация, расата, етническата принадлежност или религията на дадено лице. Много по-вероятно е да премахнем материал, който съдържа такава информация, особено ако подателят на искането не е дал съгласието си тя да стане обществена.

Нито един от тези фактори не е абсолютен и списъкът по-горе не е изчерпателен. Често случаят повдига въпроси, които водят в различни посоки, и преди да вземем решение, внимателно ги обмисляме. Ако не разполагаме с всички необходими данни, може да поискаме да предоставите още информация. Тя ни помага да разберем как различните фактори може да повлияят върху искането ви.

VI. Какъв е ефектът от дадено премахване съгласно законодателството за защита на данните?

Ще премахваме от резултатите от търсенето само съдържание за свързани с името ви заявки. Премахнатото от нас съдържание за името ви може да остане в резултатите от нас за други заявки.

Съобразяваме се с териториалния обхват на приложимите закони в местоположението ви. Например в Европейския съюз премахваме URL адреси от версиите на резултатите от търсенето с Google за държавите, които попадат под действието на европейското законодателство за защита на данните. Също така ще използваме сигнали за геолокация (като например IP адреси), за да ограничим достъпа до премахнатия URL адрес във всички услуги на Google Търсене за потребителите, които смятаме, че се намират в държавата на подателя на искането. Съгласно решение на Европейския съд от 2019 г. не прилагаме тези премахвания за услугите в държави извън ЕС.

Ако искате да премахнете страница от резултатите от търсенето за друга държава, можете да подадете искане тук и да обясните защо законодателството на съответната държава изисква това.

VII. Къде мога да намеря повече информация?

За повече информация прегледайте често задаваните въпроси относно свързаните с поверителността искания за премахване на съдържание от търсенето в Европа. За по-подробна информация можете да прочететеFive Years of the Right to be Forgotten.

В отчета ни за прозрачност можете да намерите много информация за съответните данни, както и анонимизирани примери за получените от нас искания. Моля, имайте предвид, че това са реални искания и трябва да защитим поверителността на подателите им. Това означава, че не можем да споделяме допълнителна информация за отделни случаи или за процеса на вземане на решение.

Приложения на Google
Главно меню