Giới thiệu về bảng tri ​​thức

Bài viết này bao gồm thông tin về bảng tri ​​thức trên Google Tìm kiếm và thông tin xuất hiện trong bảng tri ​​thức được lấy nguồn như thế nào.

Bảng tri ​​thức là các hộp thông tin xuất hiện trên Google khi bạn tìm kiếm các thực thể (con người, địa điểm, tổ chức, sự vật) nằm trong Sơ đồ tri thức. Những hộp thông tin này nhằm mục đích giúp bạn có được thông tin nhanh về một chủ đề dựa trên hiểu biết của Google về nội dung có sẵn trên web.

Bảng tri ​​thức được tạo tự động và thông tin xuất hiện trong bảng kiến ​​thức đến từ nhiều nguồn khác nhau trên web. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể làm việc với các đối tác cung cấp dữ liệu đáng tin cậy về các chủ đề cụ thể như phim ảnh hoặc âm nhạc và kết hợp dữ liệu đó với thông tin từ các nguồn web mở khác.

Chúng tôi cũng biết rằng các thực thể có thông tin được bao gồm trong bảng tri ​​thức (như cá nhân nổi bật hoặc người sáng tạo chương trình truyền hình) là nguồn thông tin đáng tin cây, và chúng tôi cung cấp nhiều cách thức để các thực thể này có thể phản hồi trực tiếp. Do đó, một số thông tin được hiển thị cũng có thể đến từ các thực thể đã được xác minh, những người đã đề xuất chỉnh sửa dữ kiện trên bảng tri ​​thức của chính họ.

Hình ảnh xuất hiện trong bảng tri ​​thức có thể đến từ một số nguồn. Một trong số đó là từ những cá nhân đã xác nhận bảng tri ​​thức của họ và đã chọn một hình ảnh nổi bật từ các hình ảnh có sẵn trên web. Các hình ảnh khác (đặc biệt khi có một bộ sưu tập nhiều hình ảnh) là bản xem trước các kết quả của Google Images về thực thể đó và được tự động lấy nguồn từ trên web.

Bảng tri ​​thức được cập nhật tự động khi thông tin thay đổi trên web, nhưng Google cũng xem xét các thay đổi theo hai cách chính: trực tiếp từ các thực thể được mô tả trong bảng tri ​​thức và từ phản hồi chung của người dùng .

Nếu bạn là chủ thể hoặc đại diện chính thức của một thực thể được mô tả trong bảng tri ​​thức, bạn có thể xác nhận bảng tri thức này và đề xuất các thay đổi. Thông tin thêm về các quy trình này có trong các bài viết sau:

Lưu ý: Nếu không phải là đại diện chính thức của một thực thể, bạn có thể sử dụng đường dẫn liên kết phản hồi ở góc dưới cùng bên phải của bảng tri ​​thức để đề xuất nội dung chỉnh sửa để được xem xét.

Hồ sơ doanh nghiệp trên Google Tìm kiếm

Hồ sơ doanh nghiệp có giao diện như bảng tri thức, nhưng dành riêng cho các doanh nghiệp phục vụ khách hàng tại một vị trí cụ thể hoặc trong một khu vực dịch vụ chỉ định. Bạn có thể sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi để xác minh quyền sở hữu hoặc tạo Hồ sơ doanh nghiệp. Hồ sơ này sẽ xuất hiện trên Google.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính