Informacje o panelach wiedzy

W tym artykule przedstawiamy informacje o panelach wiedzy w wyszukiwarce Google oraz sposobach pozyskiwania danych, które się w nich pojawiają.

Panele wiedzy to pola z informacjami wyświetlane obok wyników wyszukiwania Google dotyczących podmiotów (osób, miejsc, organizacji, rzeczy), które znajdują się w Grafie wiedzy. Panele zawierają krótkie podsumowanie informacji na dany temat opracowane na podstawie naszej interpretacji materiałów dostępnych w internecie.

Panele wiedzy są generowane automatycznie, a wyświetlane w nich informacje pochodzą z różnych internetowych źródeł. W niektórych sytuacjach współpracujemy z dostawcami danych, którzy przekazują wiarygodne informacje dotyczące określonej tematyki, np. muzyki czy filmów. Otrzymane informacje łączymy z danymi z innych otwartych źródeł w internecie.

Wiemy też, że podmioty, których dotyczą informacje prezentowane w panelach wiedzy (np. znane osoby lub twórcy programów telewizyjnych), są wiarygodnym źródłem informacji na swój temat, i zapewniamy im sposoby, by opowiedziały o sobie bezpośrednio. Część wyświetlanych informacji może więc pochodzić od zweryfikowanych podmiotów, których przedstawiciele zasugerowali zmianę faktów podanych w ich własnych panelach wiedzy.

Grafika prezentowana w panelu wiedzy może pochodzić z różnych źródeł. Jednym z nich są osoby, które zgłosiły prawa do swoich paneli wiedzy i wybrały polecane zdjęcie wśród obrazów dostępnych w internecie. Inna grafika (zwłaszcza kolekcje obrazów) stanowi podgląd wyników z Grafiki Google dotyczących danego podmiotu i jest automatycznie pozyskiwana z internetu.

Panele wiedzy są aktualizowane automatycznie, w miarę jak zmieniają się informacje w internecie, ale Google bierze również pod uwagę zmiany sugerowane na dwa podstawowe sposoby: bezpośrednio przez podmioty prezentowane w panelu wiedzy i w komentarzach użytkowników.

Jeśli jesteś podmiotem prezentowanym w panelu wiedzy lub oficjalnym przedstawicielem takiego podmiotu, możesz zgłosić prawa do panelu i zaproponować zmiany. Więcej informacji o tym, jak to zrobić, znajdziesz w artykułach:

Uwaga: jeśli nie jesteś oficjalnym przedstawicielem danego podmiotu, możesz kliknąć link do przesyłania opinii w prawym dolnym rogu panelu wiedzy i zaproponować zmiany, które zostaną zweryfikowane.

Profil firmy w wyszukiwarce Google

Profile firmy przypominają panele wiedzy, ale dotyczą firm, które obsługują klientów w konkretnej lokalizacji lub na wyznaczonym obszarze działalności. Skorzystaj z Google Moja Firma, by zgłosić prawo własności do profilu firmy wyświetlanego w Google lub taki profil utworzyć.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
5068804
false