Uppdatera faktapanelen på Google

Faktapaneler skapas automatiskt och innehåller information från olika källor. Enheter (personer, platser eller saker som faktapanelen handlar om) som har verifierats kan också bidra. I den här artikeln beskriver vi hur du bidrar med information och lämnar feedback.

Så här föreslår du ändringar

Så här lämnar du förslag på ändringar för enhetens faktapanel:
 1. Öppna Google Sök.
 2. Logga in på Google-kontot som är kopplat till enheten du representerar.
 3. Kontrollera att Webb- och appaktivitet är aktiverat.
 4. Sök efter enheten på Google och hitta faktapanelen om den. Kontrollera att rätt namn visas högst upp i faktapanelen.
 5. Klicka på Föreslå en ändring (Föreslå ändringar på mobilwebben) högst upp på faktapanelen. Om alternativet inte visas kan det bero på att
  • du inte är inloggad med det konto som användes för att göra anspråk på faktapanelen 
  • Google inte känner igen Google-kontot som en verifierad representant för enheten. Följ dessa anvisningar för att bli verifierad.
 6. Klicka på de uppgifter du vill ändra. Om du vill föreslå flera ändringar skickar du feedback för en i taget.
 7. I svarsrutan som öppnas skriver du en kort beskrivning där
  • det tydligt framgår vad ändringen är
  • du förklarar varför ditt förslag bör ersätta det som står
  • du länkar till eventuella allmänt tillgängliga webbadresser som bekräftar ditt förslag, om tillämpligt.
 8. Klicka på Skicka.

Ytterligare råd om hur du begär vissa typer av ändringar finns nedan.

Specifika råd om hur du föreslår ändringar

Utvald bild

När du är enhetens representant prioriteras ditt godkända bildförslag framför andra bilder. Bildförslaget måste vara lämpligt och representativt för ämnet och får inte vara en annons. I Googles innehållspolicy finns mer information.
Så här anger du en utvald bild:
 1. Leta reda på faktapanelen på Google Sök. 
 2. Klicka på Föreslå en ändring och ange en webbadress direkt till bilden.
  1. Du kopierar en bildadress genom att högerklicka på bilden och klicka på Kopiera bildadress (eller liknande, beroende på vilken webbläsare du använder). Dela inte adressen till webbplatsen där bilden visas.  
  2. Om du har Inlägg på Google klickar du på Uppdatera utvald bild.
Följande krav ställs på bilden:
 • Format: Bildadressen måste sluta på .jpg eller .png. 
 • Storlek: Använd en bild med proportionerna 3:4 och minst 1 000 pixlar.
 • Personer: Om faktapanelen gäller en person ska ansiktet synas tydligt på bilden.
 • Logotyper: Använd PNG- eller SVG-filer.
   

Namn

Namnet på faktapanelen är den översta texten som beskriver vad panelen handlar om. Det är oftast är namnet på en person, plats, organisation eller sak. Namn genereras automatiskt. Vi överväger endast att ändra ett namn om feedbacken innehåller starka bevis för att våra automatiska system inte har gjort ett representativt urval. 

Underrubrik

Faktapanelens underrubrik är en beskrivande text på en rad som visas direkt under namnet. Undertexter genereras automatiskt. Vi överväger endast att ändra en underrubrik om feedbacken innehåller starka bevis för att våra automatiska system inte har gjort ett representativt urval.

När underrubriken ändras visas en ny automatiskt genererad underrubrik. Våra system kan till exempel avgöra att någon kan kallas för skådespelare, regissör eller författare. Det går endast att visa ett av yrkena som underrubrik. Om underrubriken skådespelare sattes av systemen och vi får feedback som visar att det inte är den mest representativa underrubriken tas den bort. Sedan avgör våra system automatiskt om regissör eller författare är den näst bästa underrubriken och väljer en av dem.

Vi kan inte godkänna eller skapa anpassade underrubriker. Som exempel kan någon skicka feedback och be att det ska stå Skådespelare/regissör. Sådana förfrågningar kan inte tillmötesgås för närvarande. Det vi kan göra är att ta bort missvisande underrubriker och låta våra system välja en ny, om det finns någon tillgänglig. Om det inte finns någon tillgänglig underrubrik visas ingen alls.

Beskrivning

Beskrivningar kommer från olika källor. Vi kan inte redigera beskrivningar. Om du vill att beskrivningen ändras är det bäst att kontakta den datakälla som visas. När källan ändras gör i sin tur oftast även beskrivningen i faktapanelen det. Ändringen kan även bidra till att liknande beskrivningar som används av andra på webben är korrekta och aktuella.

Om du kontaktar en källa men inte lyckas få beskrivningen ändrad kan du skicka feedback till oss där du berättar om dina ansträngningar och lämnar starka bevis för att beskrivningen i din faktapanel är felaktig, inaktuell eller på annat sätt inte representativ.

Beskrivningen tas bort om bevisen är tillräckliga. Du kan inte skicka en anpassad beskrivning som substitut. Våra system söker efter en annan källa som underlag för att skapa en ny beskrivning. Det troligaste är dock att faktapanelen inte kommer att innehålla någon beskrivning alls.

Profiler i sociala medier

För vissa enheter kan du föreslå att nya profiler i sociala medier läggs till eller ändra dem som redan finns. Det går inte att ändra ordning på profilerna.

Andra uppgifter

Utöver punkterna ovan tar Google även emot feedback om föreslagna ändringar. Ändringar eller borttagningar sker endast i enlighet med vår policy. Det kan till exempel hända att vi inte inför den föreslagna ändringen om den är opassande eller om vi inte kan kontrollera att uppgiften stämmer.
 
Du kan skicka feedback om förslagen i avsnittet Andra söker även efter, eller om bilderna som visas under Fler bilder efter huvudbilden i faktapanelen. Vi tar endast bort sådant som inte efterlever Googles policy från de här avsnitten. Vi kan inte lägga till eller anpassa förslag.
 
Vissa uppgifter i faktapanelen är specifika för enhetstypen (t.ex. hur lång en film är, kalendariet för en musikfestival eller en persons födelsedatum). Du kan även föreslå ändringar av dessa uppgifter. Faktapanelen innehåller inte alla tillgängliga uppgifter.

Så här granskar Google dina förslag

När du har föreslagit ändringar granskas förslagen. Google går igenom ändringsförslagen och kontrollerar att de stämmer med annan offentligt tillgänglig information på webben. Om du ombeds att ange ytterligare dokumentation gör du det i form av en offentligt tillgänglig webbadress. All information som publiceras i faktapanelen omfattas av Googles policy och feedback från användarna.

Om den föreslagna ändringen godkänns läggs den till i Faktarutan. Ändringen hjälper Google att visa mer utförlig information och användbara resultat för användarnas sökfrågor. Det du skickar in omfattas av Googles användarvillkor och används i enlighet med vår sekretesspolicy

När granskningen är klar meddelar vi via e-post om ändringsförslaget antas för publicering eller inte.

Kontakta oss om du har några frågor.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?