Dziękujemy za cierpliwość. Przetworzenie odpowiedzi w panelu wiedzy może potrwać dłużej niż zwykle ze względu na zwiększoną ilość przesyłanych odpowiedzi. Dodatkowe wsparcie uzyskasz w Centrum pomocy.

Aktualizowanie panelu wiedzy Google

Panele wiedzy są generowane automatycznie na podstawie informacji pochodzących z różnych źródeł. Mogą w nich również publikować przedstawiciele podmiotów (ludzi, miejsc lub rzeczy, których dotyczą panele wiedzy) po wcześniejszej weryfikacji. Z tego artykułu dowiesz się, jak współtworzyć i przekazywać takie informacje.

Jak zaproponować zmianę

Aby zaproponować zmiany w panelu wiedzy o wybranym podmiocie, wykonaj te czynności:
 1. Otwórz wyszukiwarkę Google.
 2. Zaloguj się na konto Google powiązane z podmiotem, który reprezentujesz.
 3. Upewnij się, że masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach.
 4. Wyszukaj podmiot w Google, by wyświetlić jego panel wiedzy. Upewnij się, że u góry panelu wiedzy jest widoczna nazwa podmiotu.
 5. U góry panelu wiedzy kliknij Zaproponuj zmianę (lub Zaproponuj zmiany na urządzeniu mobilnym). Jeśli nie widzisz tej opcji, oznacza to, że:
  • nie udało Ci się zalogować na to samo konto, które było używane do zgłoszenia prawa do panelu wiedzy; 
  • Google nie rozpoznaje Twojego konta Google jako zweryfikowanego przedstawiciela podmiotu. Wykonaj te czynności, by przeprowadzić weryfikację lub otwórz stronę https://www.google.com/search/contribution/manage na zweryfikowanym koncie, by dodać do niego kolejnych użytkowników.
 6. Kliknij informacje, które chcesz zmienić. Jeśli masz wiele propozycji, prześlij je dla każdego elementu osobno.
 7. W wyświetlonym polu odpowiedzi umieść krótki opis zawierający te informacje:
  • opis, na czym polega proponowana zmiana;
  • wyjaśnienie, dlaczego uważasz, że Twoja propozycja powinna zastąpić istniejącą treść;
  • w stosownych przypadkach dołącz wszystkie publicznie dostępne adresy URL, które potwierdzą proponowane zmiany.
 8. Kliknij Wyślij.

Więcej informacji na temat zgłaszania konkretnych rodzajów zmian znajdziesz poniżej.

Konkretne porady dotyczące proponowania zmian

Główna grafika

Jeśli obraz, który zaproponujesz jako przedstawiciel danego podmiotu, zostanie zaakceptowany, zastąpi on wykorzystywane grafiki. Musi być odpowiedni, trafnie przedstawiać temat i nie może być reklamą. Więcej informacji znajdziesz w polityce treści Google.
Aby ustawić główną grafikę:
 1. Znajdź swój panel wiedzy w wyszukiwarce Google. 
 2. Kliknij Zaproponuj zmianę, by podać bezpośredni adres URL obrazu.
  • Aby skopiować adres URL obrazu, kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj adres obrazu (nazwa opcji zależy od przeglądarki). Nie udostępniaj adresu strony, na której obraz się znajduje.  

Tytuł

Tytuł panelu wiedzy jest pierwszym tekstem opisującym cały panel. Zwykle jest to imię i nazwisko osoby, nazwa miejsca, organizacji lub przedmiotu. Tytuły są generowane automatycznie. Zmianę tytułu rozważamy tylko wtedy, gdy do propozycji zmiany są dołączone mocne dowody na to, że nasze automatyczne systemy nie dokonały najbardziej reprezentatywnego wyboru. 

Podtytuł

Podtytuł panelu wiedzy to wiersz tekstu, który pojawia się bezpośrednio pod tytułem. Jest on generowany automatycznie. Zmianę podtytułu rozważamy tylko wtedy, gdy do propozycji zmiany są dołączone mocne dowody na to, że nasze automatyczne systemy nie dokonały najbardziej reprezentatywnego wyboru.

W przypadku zmiany podtytułu nowy podtytuł jest generowany automatycznie. Na przykład nasze systemy mogą przyjąć, że daną osobę można uznać za aktora, reżysera bądź scenarzystę. Tylko jedno z tych określeń może pojawić się jako podtytuł. Jeśli nasze systemy wybiorą słowo „aktor”, a otrzymamy opinię potwierdzającą, że nie jest to najbardziej reprezentatywny podtytuł, zostanie on usunięty. Następnie nasze systemy automatycznie zdecydują, które z określeń („reżyser” lub „scenarzysta”) jest kolejnym najlepszym wyborem, i użyją go jako podtytułu.

Nie akceptujemy ani nie tworzymy niestandardowych podtytułów. Na przykład ktoś może przesłać prośbę o określenie go jako „aktora/reżysera”. W tej chwili nie możemy spełnić takiej prośby. Możemy tylko usunąć niereprezentatywny podtytuł i zezwolić naszym systemom na automatyczne wybranie innego (o ile będzie dostępny). Jeśli nie, podtytuł w ogóle nie będzie wyświetlany.

Opis

Opisy pochodzą z różnych źródeł danych. Nie możemy edytować opisów. Aby je zmienić, najlepiej skontaktować się ze wskazanym źródłem danych. Wtedy zwykle zmienia się również opis w panelu wiedzy. Poza tym pomaga to zapewnić rzetelność i aktualność tego rodzaju opisów używanych przez inne podmioty w internecie.

Jeśli mimo kontaktu ze źródłem nie udało Ci się zmienić opisu, możesz przesłać opinię i wyjaśnić, dlaczego opis w panelu wiedzy jest niedokładny, nieaktualny lub w inny sposób niereprezentatywny.

Jeśli dowody okażą się wystarczające do podjęcia działań, usuniemy opis. Nie możesz przesłać niestandardowego opisu, który miałby zastąpić dotychczasowy. Nasze systemy sprawdzą, czy mogą utworzyć opis z innego źródła. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że panel wiedzy nie będzie zawierał żadnego opisu.

Profile społecznościowe

Uprawnione podmioty mogą proponować dodanie nowych lub edytowanie istniejących profili społecznościowych. Nie można zmienić kolejności profili.

Inne elementy

W przypadku elementów innych niż wymienione wyżej Google przyjmie propozycje zmian, ale zmienianie lub usuwanie elementów będzie odbywać się tylko zgodnie z naszymi zasadami. Proponowaną zmianę możemy odrzucić, jeśli na przykład zawiera nieodpowiednie treści lub nie jesteśmy w stanie potwierdzić jej poprawności.
 
Możesz przesłać opinię o sekcji „Więcej obrazów”, czyli o zdjęciach innych niż główna grafika w panelu wiedzy, lub o elementach w sekcji „Podobne wyszukiwania”. Elementy z tych sekcji usuwamy jednak tylko wtedy, gdy są niezgodne z zasadami Google. Nie możemy dodawać proponowanych elementów ani ich dostosowywać.
 
Niektóre dane w panelach wiedzy zależą od rodzaju podmiotu (np. czas trwania filmu, plan festiwalu muzycznego lub data urodzin). Zmianę tych danych również można zaproponować. Panel wiedzy nie zawiera wszystkich dostępnych danych.

Jak Google sprawdza propozycje

Proponowane zmiany są poddawane ocenie. Badamy poprawność proponowanych zmian, sprawdzając, czy potwierdzają je informacje publicznie dostępne w internecie. Możemy Cię poprosić o udokumentowanie propozycji poprzez dostarczenie adresu URL publicznie dostępnej strony. Wszystkie informacje opublikowane w panelu wiedzy podlegają zasadom Google. Mogą je też oceniać i komentować użytkownicy.

Jeśli Twoja propozycja zmian zostanie zaakceptowana, wprowadzimy ją do Grafu wiedzy. Pomoże nam to dostarczać bardziej rozbudowane informacje i trafniejsze odpowiedzi na zapytania użytkowników. Twoje zgłoszenie podlega Warunkom korzystania z usług Google i naszej Polityce prywatności

Po zakończeniu weryfikacji powiadomimy Cię e-mailem, czy proponowana zmiana zostanie opublikowana.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
5068804
false