Je Google-kennisvenster updaten

Kennisvensters worden automatisch gegenereerd met informatie die afkomstig is van verschillende bronnen op internet. Entiteiten (personen, plaatsen of voorwerpen die het onderwerp zijn van kennisvensters) kunnen ook bijdragen nadat ze zijn geverifieerd. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je kunt bijdragen en dergelijke feedback kunt geven.

Een wijziging voorstellen

Volg de onderstaande stappen om wijzigingen voor te stellen in het kennisvenster van je entiteit:
 1. Ga naar Google Zoeken.
 2. Log in op het Google-account dat is gekoppeld aan de entiteit die je vertegenwoordigt.
 3. Controleer of Web- en app-activiteit is ingeschakeld.
 4. Zoek op Google naar je entiteit en ga naar het bijbehorende kennisvenster. Controleer of de titel van je entiteit bovenaan het kennisvenster wordt weergegeven.
 5. Klik bovenaan het kennisvenster op Bewerking voorstellen (of Bewerkingen voorstellen op mobiele apparaten). Als deze optie niet wordt weergegeven, kan dit de volgende oorzaken hebben:
  • Je bent niet ingelogd met hetzelfde account dat je hebt gebruikt om het kennisvenster te claimen. 
  • Je Google-account wordt niet door Google herkend als geverifieerde vertegenwoordiger van de entiteit. Volg deze stappen om te worden geverifieerd.
 6. Klik op de informatie die je wilt wijzigen. Als je meerdere bewerkingen wilt voorstellen, moet je voor elk afzonderlijk item feedback indienen.
 7. Geef in het commentaarveld dat verschijnt een korte beschrijving:
  • Formuleer duidelijk je wijzigingsvoorstel.
  • Leg uit waarom je vindt dat je voorstel correct is en de huidige content zou moeten vervangen.
  • Voeg indien van toepassing openbare URL's toe die je voorgestelde wijzigingen bevestigen.
 8. Klik op Verzenden.

Hieronder vind je meer informatie over hoe je bepaalde typen wijzigingen voorstelt.

Specifiek advies over hoe je wijzigingen kunt voorstellen

Uitgelichte afbeelding

Aangezien je vertegenwoordiger van de entiteit bent, krijgt je voorgestelde afbeelding (indien geaccepteerd) voorrang op andere afbeeldingen. De voorgestelde afbeelding moet geschikt zijn, goed bij het onderwerp passen en mag geen advertentie zijn. Lees het contentbeleid van Google voor meer informatie.
Een uitgelichte afbeelding instellen:
 1. Zoek je kennisvenster op Google Zoeken. 
 2. Klik op Een wijziging voorstellen om een rechtstreekse URL van de afbeelding op te geven.
  1. Als je de URL van een afbeelding wilt kopiëren, klik je met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies je Adres van afbeelding kopiëren (de exacte formulering kan per browser verschillen). Deel niet de website-URL waarop de afbeelding wordt weergegeven.  
  2. Als je Posts op Google hebt, klik je op Update je uitgelichte afbeelding.
Hieronder staan de vereisten voor de afbeelding:
 • Indeling: De URL van de afbeelding moet eindigen op .jpg of .png. 
 • Grootte: Gebruik een afbeelding met een hoogte-breedteverhouding van 3:4 en ten minste 1000 pixels.
 • Mensen: Als het een kennisvenster voor een persoon betreft, moet diens gezicht duidelijk zichtbaar zijn in de afbeelding.
 • Logo's: Gebruik .png- of .svg-bestanden.
   

Titel

De titel van een kennisvenster is de eerste tekst die je ziet en die het hele venster beschrijft. Dit is meestal de naam van een persoon, plaats, organisatie of voorwerp. Titels worden automatisch gegenereerd. We nemen de wijziging van een titel alleen in overweging als de feedback duidelijke bewijzen bevat dat onze geautomatiseerde systemen niet de meest representatieve selectie hebben gemaakt. 

Ondertitel

De ondertitel van een kennisvenster is de beschrijvende tekst van één regel die meteen onder de titel wordt weergegeven. Ondertitels worden automatisch gegenereerd. We nemen de wijziging van een ondertitel alleen in overweging als de feedback duidelijke bewijzen bevat dat onze geautomatiseerde systemen niet de meest representatieve optie hebben geselecteerd.

Als je een wijziging aanbrengt aan een ondertitel, wordt er een nieuwe, automatisch gegenereerde ondertitel weergegeven. Onze systemen kunnen bijvoorbeeld vaststellen dat iemand een acteur, regisseur of schrijver is. Er kan slechts een van deze opties als ondertitel worden weergegeven. Als onze systemen 'acteur' hebben geselecteerd en we feedback ontvangen waarin wordt bevestigd dat dit niet de beste ondertitel is, wordt deze ondertitel verwijderd. Onze systemen zouden dan automatisch bepalen of 'regisseur' of 'schrijver' de op een na beste ondertitel is en een van deze opties kiezen.

We kunnen geen aangepaste ondertitels accepteren of maken. Iemand kan bijvoorbeeld feedback indienen dat hij of zij wil worden beschreven als 'acteur/regisseur'. We kunnen op dit moment niet voldoen aan dergelijke verzoeken. We kunnen alleen een ondertitel verwijderen als deze niet-representatief is. We laten dan onze systemen automatisch een andere ondertitel selecteren, ervan uitgaande dat er een beschikbaar is. Als er geen opties beschikbaar zijn, wordt er helemaal geen ondertitel weergegeven.

Beschrijving

Beschrijvingen zijn afkomstig van verschillende gegevensbronnen. Beschrijvingen kunnen niet worden bewerkt. Als je beschrijvingen wilt bewerken, kun je het beste contact opnemen met de vermelde gegevensbron. Op die manier kun je meestal de beschrijving van een kennisvenster aanpassen. Zo zorg je er bovendien voor dat dit soort beschrijvingen die door andere mensen op internet worden gebruikt, nauwkeurig en actueel zijn.

Als je een beschrijving niet hebt kunnen wijzigen nadat je contact hebt opgenomen met een bron, kun je feedback indienen waarin je toelicht waarom de beschrijving in je kennisvenster onjuist, verouderd of op een andere manier niet representatief is.

Als het bewijsmateriaal bevestigt dat er actie moet worden ondernomen, wordt de beschrijving verwijderd. Je kunt geen aangepaste beschrijving indienen als vervanging. Onze systemen kijken of er een beschrijving van een andere bron kan worden geformuleerd. Het is echter waarschijnlijker dat er helemaal geen beschrijving wordt weergegeven in het kennisvenster.

Sociale profielen

In aanmerking komende entiteiten kunnen voorstellen om nieuwe sociale profielen toe te voegen of bestaande sociale profielen te bewerken. Profielen kunnen niet op een andere manier worden gerangschikt.

Andere items

Los van de bovenstaande items accepteert Google feedback over voorgestelde wijzigingen. Google kan echter alleen wijzigingen of verwijderingen aanbrengen in overeenstemming met ons beleid. We voeren een wijziging bijvoorbeeld niet door als deze ongepaste content bevat of als we niet kunnen bevestigen dat deze correct is.
 
Je kunt feedback indienen over 'Meer afbeeldingen' (de afbeeldingen naast de weergegeven afbeelding in een kennisvenster) of items in het gedeelte 'Mensen zoeken ook naar'. We kunnen items in deze gedeelten alleen verwijderen als ze niet voldoen aan het beleid van Google. Er kunnen geen suggesties worden toegevoegd of aangepast.
 
Sommige statistieken in het kennisvenster betreffen specifiek een bepaald type entiteit (bijvoorbeeld de speelduur van een film, het programma voor een muziekfestival of iemands geboortedatum). Je kunt ook wijzigingen in deze statistieken voorstellen. Niet alle beschikbare statistieken worden weergegeven in het kennisvenster.

Hoe Google je voorstellen beoordeelt

Nadat je wijzigingen hebt voorgesteld, worden deze beoordeeld. Google gaat na of de voorgestelde wijzigingen juist zijn door te controleren of ze worden bevestigd door andere openbare online informatie. Verstrek desgevraagd ondersteunende documentatie in de vorm van een URL van een openbaar toegankelijke website. Op alle informatie die in het kennisvenster wordt gepubliceerd, is het beleid van Google van toepassing. Ook kan op al deze informatie feedback worden gegeven door gebruikers.

Als je voorgestelde bewerking wordt geaccepteerd, wordt deze toegevoegd aan de Kenniskaart. Met je bewerking help je Google uitgebreidere informatie en relevantere resultaten aan gebruikers te laten zien. Op je inzending zijn de servicevoorwaarden van Google van toepassing en je inzending wordt gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid

Nadat de beoordeling is voltooid, informeren we je per e-mail als we van plan zijn de voorgestelde wijziging te publiceren.

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?