Pateicamies par pacietību! Apjoma pieauguma dēļ zināšanu paneļa atsauksmju apstrāde var būt ilgāka nekā parasti. Papildu atbalsta iespējas skatiet palīdzības centrā.

Informācijas atjaunināšana savā Google zināšanu panelī

Zināšanu paneļi tiek ģenerēti automātiski, apkopojot informāciju no dažādiem avotiem. Arī verificēti objektu pārstāvji (zināšanu paneļos aprakstītie cilvēki vai vietu un citu tēmu pārstāvji) var iesniegt uzlabojumus. Šajā rakstā ir paskaidrots, kā iesniegt šādus uzlabojumus un atsauksmes.

Izmaiņu ieteikšana

Lai ieteiktu izmaiņas sava pārstāvētā objekta zināšanu paneļa informācijā, veiciet tālāk norādītās darbības.
 1. Atveriet pakalpojumu Google meklēšana.
 2. Pierakstieties Google kontā, kas ir saistīts ar jūsu pārstāvēto objektu.
 3. Iestatījumam Darbības tīmeklī un lietotnēs ir jābūt ieslēgtam.
 4. Meklējiet juridisko personu Google tīklā un atrodiet tās zināšanu paneli. Zināšanu paneļa augšdaļā ir jābūt redzamam jūsu juridiskās personas nosaukumam.
 5. Zināšanu paneļa augšdaļā noklikšķiniet uz Ieteikt labojumu (vai mobilajā ierīcē — Ieteikt labojumus). Ja šī opcija nav redzama, iespējamie iemesli ir šādi:
  • jūs neesat pierakstījies kontā, ar kuru pieteicāties zināšanu paneļa īpašumtiesībām; 
  • Google neatpazīst jūsu Google kontu kā verificētu objekta pārstāvi. Veiciet šīs darbības, lai saņemtu verifikāciju, vai arī pierakstieties verificētā kontā un apmeklējiet vietni https://www.google.com/search/contributions/manage, lai kontam pievienotu papildu lietotājus.
 6. Noklikšķiniet uz informācijas, ko vēlaties mainīt. Ja vēlaties ieteikt vairākus labojumus, iesniedziet atsauksmi par katru vienumu atsevišķi.
 7. Atvērtajā atbildes lodziņā ierakstiet īsu aprakstu, ietverot šādu informāciju:
  • skaidri norādiet ieteiktās izmaiņas;
  • izskaidrojiet, kāpēc esošais saturs ir jāaizstāj ar jūsu ieteikumu;
  • ja zināt publiski pieejamus vietrāžus URL, kas apstiprina jūsu ieteiktās izmaiņas, ietveriet arī tos.
 8. Noklikšķiniet uz Sūtīt.

Tālāk ir sniegti papildu padomi par to, kā pieprasīt noteiktu veidu izmaiņas.

Konkrēti padomi par izmaiņu ieteikšanu

Piedāvātais attēls

Ja jūsu ieteiktais attēls tiks apstiprināts, tam būs augstāka prioritāte nekā citiem attēliem, jo esat objekta pārstāvis. Ieteiktajam attēlam ir jābūt atbilstošam, precīzi jāattēlo tēma, un tas nedrīkst būt reklāma. Plašāku informāciju skatiet Google satura politikā.
Lai iestatītu piedāvātu attēlu, veiciet tālāk norādītās darbības.
 1. Atrodiet zināšanu paneli Google meklēšanā. 
 2. Noklikšķiniet uz Ieteikt izmaiņas un norādiet tiešu URL uz attēlu.
  1. Lai kopētu attēla URL, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz attēla un pēc tam noklikšķiniet uz Kopēt attēla adresi (frāze var atšķirties atkarībā no pārlūkprogrammas). Nekopīgojiet vietnes URL vietā, kur tiek parādīts attēls.  
  2. Ja izmantojat rīku “Ziņas Google tīklā”, noklikšķiniet uz Atjaunināt piedāvāto attēlu.
Tālāk ir norādītas attēla prasības.
 • Formāts: attēla vietrādim URL ir jābeidzas ar “.jpg” vai “.png”. 
 • Lielums: izmantojiet attēlu, kura malu attiecība ir 3:4 un kura lielums ir vismaz 1000 pikseļi.
 • Personas: ja zināšanu panelis pieder personai, attēlā ir jābūt skaidri redzamai attiecīgās personas sejai.
 • Logotipi: izmantojiet .PNG vai .SVG faila formātu.
   

Virsraksts

Zināšanu paneļa virsraksts ir pirmais redzamais teksts, kas apraksta visu paneli. Parasti tas ir personas, vietas, organizācijas vai priekšmeta nosaukums. Virsraksti tiek ģenerēti automātiski. Mēs apsveram iespēju mainīt virsrakstu tikai tad, ja atsauksmei ir pievienoti pārliecinoši pierādījumi, ka mūsu automatizētās sistēmas nav atlasījušas visatbilstošāko virsrakstu. 

Apakšvirsraksts

Zināšanu paneļa apakšvirsraksts ir viena aprakstoša teksta rindiņa, kas tiek rādīta tieši zem virsraksta. Apakšvirsraksti tiek ģenerēti automātiski. Mēs apsveram iespēju mainīt apakšvirsrakstu tikai tad, ja atsauksmei ir pievienoti pārliecinoši pierādījumi, ka mūsu automatizētās sistēmas nav atlasījušas visatbilstošāko virsrakstu.

Ja apakšvirsraksts tiek mainīts, to aizstāj jauns automātiski ģenerēts apakšvirsraksts. Piemēram, mūsu sistēmās var tikt konstatēts, ka kādu personu varētu aprakstīt kā aktieri, režisoru vai rakstnieku. Tikai viens no šiem vārdiem var būt apakšvirsraksts. Ja mūsu sistēmās būtu atlasīts vārds “aktieris” un saņemtās atsauksmes pierādītu, ka tas nav atbilstošākais apakšvirsraksts, šis vārds tiktu noņemts. Pēc tam mūsu sistēmās tiktu automātiski izvēlēts nākamais labākais apakšvirsraksts: “režisors” vai “rakstnieks”.

Mēs nevaram pieņemt vai veidot pielāgotus apakšvirsrakstus. Piemēram, kāda persona varētu iesniegt atsauksmi, pieprasot, lai viņu apraksta ar apakšvirsrakstu “aktieris un režisors”. Pašlaik nevaram izpildīt šādus pieprasījumus. Varam tikai noņemt neatbilstošu apakšvirsrakstu un, izmantojot savas sistēmas, automātiski atlasīt citu apakšvirsrakstu, ja tas ir pieejams. Ja cits apakšvirsraksts nav pieejams, netiek rādīts nekāds apakšvirsraksts.

Apraksts

Apraksti tiek iegūti no dažādiem datu avotiem. Mēs nevaram rediģēt aprakstus. Lai tos mainītu, ieteicams sazināties ar norādītā datu avota īpašnieku. Parasti šādi izdodas mainīt aprakstu arī zināšanu paneļos, kā arī nodrošināt, ka apraksti ir pareizi un aktuāli citos tīmekļa avotos.

Ja sazinājāties ar avota īpašnieku, taču jums neizdevās panākt izmaiņu ieviešanu aprakstā, varat iesniegt atsauksmi. Atsauksmē paskaidrojiet, ko esat mēģinājis darīt, un sniedziet pārliecinošus pierādījumus, ka jūsu zināšanu panelī iekļautais apraksts ir nepareizs, novecojis vai citādā ziņā neatbilstošs.

Ja iesniegtā informācija pierādīs, ka rīcība ir nepieciešama, apraksts tiks noņemts. Jūs nevarat aizstāt aprakstu ar paša iesniegtu pielāgotu aprakstu. Mūsu sistēmās tiks meklēts cits avots, no kura izveidot aprakstu. Taču, visticamāk, zināšanu panelī turpmāk nemaz nebūs apraksta.

Sociālie profili

Piemērotas juridiskās personas varēs ieteikt jaunu sociālo profilu pievienošanu vai esošo sociālo profilu rediģēšanu. Profilus nevar pārkārtot.

Citi vienumi

Google pieņem arī izmaiņu ieteikumus par citiem vienumiem, taču informācija tiek mainīta vai noņemta tikai saskaņā ar mūsu politikām. Piemēram, mēs varam neieviest jūsu ieteiktās izmaiņas, ja tajās ir ietverts neatbilstošs saturs vai nevaram apstiprināt to pareizību.
 
Varat sniegt atsauksmes par sadaļu “Citi attēli” (zināšanu panelī iekļautajiem attēliem, kas nav piedāvātais attēls) vai sadaļā “Lietotāji meklē arī” iekļautajiem vienumiem. Tomēr no šīm sadaļām noņemam tikai tādus vienumus, kas neatbilst Google politikām. Mēs nevaram pievienot ieteikto informāciju vai pielāgot šos vienumus.
 
Daži fakti zināšanu paneļos attiecas uz noteiktu objekta veidu (piemēram, filmas ilgums, mūzikas festivāla grafiks vai personas dzimšanas datums). Varat arī ieteikt šo faktu izmaiņas. Ne visa pieejamā statistika tiks parādīta zināšanu panelī.

Kā Google pārskata ieteikumus

Pēc ieteikumu iesniegšanas tie tiek izskatīti. Google pārbauda, vai ieteiktās izmaiņas ir pareizas, meklējot apstiprinājumu informācijā, kas publiski pieejama tīmeklī. Ja tas tiek pieprasīts, norādiet tādas publiski pieejamas vietnes URL, kurā atrodama apliecinoša informācija. Uz visu informāciju, kas tiek publicēta zināšanu panelī, attiecas Google politikas un lietotāju atsauksmes.

Ja jūsu ieteiktais labojums tiks pieņemts, tas tiks pievienots zināšanu tīklam. Pamatojoties uz jūsu labojumu, Google tīklā tiks rādīta pilnīgāka informācija un noderīgāki rezultāti lietotāju vaicājumiem. Uz jūsu iesniegto informāciju attiecas Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi, un tā tiks izmantota saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku

Ja pēc ieteikto izmaiņu pārskatīšanas tās plānosim publicēt, nosūtīsim jums e-pasta ziņojumu.

Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar mums.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
5068804
false