Научете как работи търсенето с Google Kids Space

Когато детето ви извършва търсене с Google Kids Space, съдържанието се класира и подрежда въз основа на типа активност, филтрите и настройките на профила на детето. Функцията за търсене с Google Kids Space е въз основа на функциите за търсене в Google Play и YouTube. Научете повече за търсенето в Google Play и YouTube.

Как се класират резултатите от търсенето

Important: When relevant to your search entry, apps that are already on your device and books that you already own are displayed at the beginning of your search results and aren’t ordered or filtered.

Резултатите от търсенето с Google Kids Space се състоят от комбинация от съдържание от Google Play, YouTube Kids и съществуващо съдържание на устройството. Има три типа съдържание:

 • Приложения в Google Play
 • Книги в Google Play
 • Видеоклипове в YouTube Kids.

Всяко приложение, книга или видеоклип имат свързан тип активност, който определя реда на резултатите от търсенето ви. Някои приложения, като например PBS Kids Video, се смятат за такива с няколко типа съдържание, което означава, че се показват в повече от един тип активност.

Тип активност и подредба на съдържанието
 • Игра: Първи в списъка се показват приложенията на устройството, а след това – одобрените от GKS резултати.
 • Четене: Първи се показват приложенията с няколко типа съдържание на устройството, след това – одобрените от GKS книги и после – одобрените от GKS приложения с няколко типа съдържание.
 • Гледане: Първи се показват приложенията с няколко типа съдържание на устройството, след това – одобрените от GKS видеоклипове и после – одобрените от GKS приложения с няколко типа съдържание.
 • Създаване: Първи се показват приложенията с няколко типа съдържание на устройството, след това – одобрените от GKS видеоклипове и после – одобрените от GKS приложения с няколко типа съдържание.

Резултати от търсенето на приложения с Google Kids Space

Важно:

 • Приложенията, които не са препоръчани в Google Kids Space, могат да се показват в резултатите, ако въведената от детето ви заявка за търсене съответства на приложения, които други потребители често търсят. Детето ви ще трябва да получи одобрението ви, за да изтегли приложения, които не са препоръчани в Google Kids Space.
 • Можете да добавяте приложения, които не са в Google Kids Space. Приложенията, които инсталирате на устройството, са достъпни за търсене и се показват в резултатите от търсенето.
 • Приложенията, които са налице за потребителите на Play Pass, могат да се показват при търсене с Google Kids Space. Научете повече за Play Pass за Google Kids Space.

За да ви предоставя резултати за приложения, Google Kids Space използва резултатите от Google Play Магазин и прилага филтри. Научете как Google Play класира резултатите от търсенето.

Одобрените от Google Kids Space приложения трябва:

Как се филтрират приложенията
To improve your search results, GKS-approved apps are filtered based on your region and your child’s age. Apps that are rated above your child’s age or the approved age setting in Family Link, aren’t available on your child’s device. For example, a child who's 7 would find apps in the 0–5 and 6–8 age ranges. Learn more about how Google Play filters apps and International Age Rating Coalition (IARC) ratings.
Филтриране на резултатите за приложенията на детето ви

In Family Link, you can use filters to:

 • Block specific apps
 • Block apps with ads or in-app purchases
 • Block apps that don’t meet the maximum IARC rating you’ve set on Family Link

Резултати от търсенето на книги с Google Kids Space

Важно: Можете да добавите купена книга към профила на детето си. Купените книги, които не са препоръчани в Google Kids Space, могат да се показват в резултатите от търсенето за детето ви.

За съдържанието си Google Kids Space извлича книги от Google Play Книги и разчита на класирането в услугата. Научете как Google Play класира резултатите от търсенето.

Книгите, одобрени от Google Kids Space, трябва:

 • да бъдат ръчно избрани за включване от експерти. Изборът се основава на конкретни критерии, подобни на тези, използвани в програмата „Одобрено от учители“.
 • да бъдат лицензирани от издател и да са напълно достъпни за деца.
Как се филтрират книгите
You can search for books in GKS by title, author, or book description. Your settings affect what books your child finds in GKS. Books that aren’t available in your region can’t be found.

Резултати от търсенето на видеоклипове с Google Kids Space

За съдържанието си Google Kids Space извлича видеоклипове от YouTube Kids и прилага филтри, за да предоставя резултати с видеоклипове. Научете повече за търсенето и класирането в YouTube Kids.

Видеоклиповете, които се показват в резултатите от търсенето с Google Kids Space, трябва:

 • да са част от YouTube Kids;
 • да спазват критериите за качество на YouTube Kids;
 • да могат да се възпроизвеждат;
 • да преминат преглед за класифициране, който помага за премахването на определено съдържание от съображения за качество;
 • да не са блокирани от съображения за качество или уместност за съответната възраст;
 • да не са блокирани от родител.
Как се класират видеоклиповете

Одобрените от GKS видеоклипове се подреждат въз основа на класиране конкретно за GKS, оценяващо следното:

 • зависим от търсенето резултат на базата на съответствията с въведената заявка за търсене, заглавието, описанието и името на канала;
 • независими от търсенето резултати, които се определят от:
  • актуалността: изминалото време от публикуването на видеоклипа;
  • популярността: общото време на гледане;
  • качеството: вътрешни качествени рейтинги.

Сродни ресурси

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню