Export údajov z Pripomenutí Google

Údaje z Pripomenutí môžete exportovať a sťahovať v Kalendári Google, službe Google Keep a Asistentovi Google. Môžete si stiahnuť údaje, ktoré neboli odstránené. Môže si vytvoriť archív záznamov alebo svoje údaje použiť v inej službe. Ako stiahnuť údaje

Ak používate pracovný alebo školský účet, niektoré údaje sa možno nebudú dať stiahnuť. Ak ste supersprávca domény Googlu, môžete sťahovať alebo migrovať údaje svojej organizácie. Ako exportovať údaje organizácie zo služby Google Workspace

Príklady exportovaných údajov z Pripomenutí Google:

  • názov;
  • dátum vytvorenia;
  • archivované, nadchádzajúce a aktívne pripomenutia;
  • dátum vypršania platnosti;
  • informácie o opakovaní;
  • aplikácia, ktorá pripomenutie vytvorila, napríklad Kalendár;
  • poloha.