Använd Google Keep i ett dokument eller en presentation

Du kan skapa, visa och lägga till dina Google Keep-anteckningar i ett dokument eller en presentation.

Se dina Google Keep-anteckningar

  1. På datorn öppnar du ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Google Presentationer.
  2. Välj Keep Keep till höger.

Spara text eller bild som en anteckning

  1. På datorn öppnar du ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Google Presentationer.
  2. Markera och högerklicka på texten eller bilden du vill spara som en anteckning.
  3. På menyn som visas klickar du på Spara i Keep.

Lägg till en anteckning i ett dokument

  1. På datorn öppnar du ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Google Presentationer.
  2. Välj Keep Keep till höger.
  3. Leta upp anteckningen du vill lägga till i sidpanelen.
  4. Klicka och dra anteckningen till dokumentet.

Relaterade artiklar