Korzystanie z Google Keep w dokumentach i prezentacjach

Notatki Google Keep możesz tworzyć, wyświetlać i wstawiać w dokumentach oraz prezentacjach.

Wyświetlanie swoich notatek Google Keep

  1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
  2. Z prawej strony wybierz Keep Keep.

Zapisywanie tekstu lub obrazu jako notatki

  1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
  2. Zaznacz i kliknij prawym przyciskiem myszy tekst lub obraz, który chcesz zapisać jako notatkę.
  3. W wyświetlonym menu wybierz Zapisz w Keep.

Dodawanie notatki do dokumentu

  1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
  2. Z prawej strony wybierz Keep Keep.
  3. W panelu bocznym znajdź notatkę, którą chcesz dodać.
  4. Kliknij i przeciągnij notatkę do dokumentu.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?