Upotreba Google Keepa u dokumentu ili prezentaciji

U Google Keepu možete izraditi bilješke, pregledati ih i umetnuti u dokument ili prezentaciju.

Prikaz bilježaka u Google Keepu

  1. Na računalu otvorite dokument ili prezentaciju u Google dokumentima ili Google prezentacijama.
  2. Na desnoj strani odaberite Keep Keep.

Spremanje teksta ili slike kao bilješke

  1. Na računalu otvorite dokument ili prezentaciju u Google dokumentima ili Google prezentacijama.
  2. Istaknite pa desnom tipkom miša kliknite tekst ili sliku koju želite spremiti kao bilješku.
  3. Na izborniku koji se pojavi kliknite Spremi u Keep.

Dodavanje bilješke u dokument

  1. Na računalu otvorite dokument ili prezentaciju u Google dokumentima ili Google prezentacijama.
  2. Na desnoj strani odaberite Keep Keep.
  3. Na bočnoj ploči pronađite bilješku koju želite dodati.
  4. Kliknite bilješku i povucite je u dokument.

Povezani članci