Използване на Google Keep в документ или презентация

Можете да създавате, преглеждате и вмъквате в документ или презентация бележки в Google Keep.

Сродни статии