Използване на Google Keep в документ или презентация

Можете да създавате, преглеждате и вмъквате в документ или презентация бележки в Google Keep.

Преглед на бележките ви в Google Keep

  1. На компютъра си отворете документ или презентация в Google Документи или Google Презентации.
  2. Изберете Keep Keep вдясно.

Запазване на текст или изображение като бележка

  1. На компютъра си отворете документ или презентация в Google Документи или Google Презентации.
  2. Откройте текста или изображението, които искате да запазите като бележка, и кликнете с десния бутон на мишката върху тях.
  3. В показалото се меню кликнете върху Запазване в Keep.

Добавяне на бележка към документ

  1. На компютъра си отворете документ или презентация в Google Документи или Google Презентации.
  2. Изберете Keep Keep вдясно.
  3. В страничния панел намерете бележката, която искате да добавите.
  4. Кликнете и преместете с плъзгане бележката в документа.

Сродни статии