Spremanje crteža kao napomena

U Google Keepu crteže možete spremiti kao napomene. Izrađujte crteže od nule, dodajte crteže u postojeće napomene ili povucite pri vrh sliku. 

Izrada crteža

 1. Na računalu idite na Google Keep.
 2. Pri vrhu kliknite Nova napomena s crtežom​​ Izvlačenje.
 3. Da biste započeli crtati, kliknite i povucite u području crtanja.
 4. Da biste spremili crtež, kliknite Natrag Natrag.
 5. U donjem desnom kutu kliknite Gotovo.

Da biste uredili svoj crtež, otvorite napomenu i kliknite crtež.

Da bi područje za crtanje bilo veće, crtajte pri dnu zaslona i pomaknite se prema gore. 

Korištenje alata za crtanje
 • Da biste odabrali bilo koji nacrtani oblik, dodirnite Odabir Odabir.
 • Da biste izbrisali oblik, kliknite Gumicu gumica.
 • Da biste nacrtali tanke linije, kliknite Olovku Izvlačenje.
 • Da biste nacrtali debele linije, kliknite Marker Pisanje.
 • Da biste istaknuli bojom, kliknite Alat za isticanje ​alat za isticanje.
 • Da biste dodali linije rešetke ili pravila, kliknite Rešetka rešetka.
 • Da biste odabrali boju ili veličinu alata, idite na alat i kliknite strelicu Dolje Strelica nadolje.
Brisanje crteža
 1. Na računalu idite na Google Keep.
 2. Kliknite napomenu koja sadrži crtež.
 3. Da biste izbrisali crtež, kliknite Ukloni Uklanjanje.
Dodavanje crteža u napomenu ili sliku

Dodavanje crteža u napomenu

 1. Na računalu idite na Google Keep.
 2. Kliknite napomenu u koju želite dodati crtež.
 3. Pri dnu kliknite Više Više.
 4. Kliknite Dodaj crtež.
 5. Da biste započeli crtati, kliknite i povucite u području crtanja.

Dodavanje crteža na sliku u napomeni

 1. Na računalu idite na Google Keep.
 2. Kliknite napomenu sa slikom u koju želite dodati crtež.
 3. Kliknite sliku.
 4. Pri vrhu desno kliknite Olovku Izvlačenje.
 5. Započnite s crtanjem.
 6. Da biste uklonili crtež iz slike, kliknite strelicu prema dolje pokraj Gumice gumica.