Запазване на рисунка като бележка

Можете да добавяте рисунки като бележки в Google Keep. Създавайте нови рисунки, добавяйте рисунки към съществуващи бележки или рисувайте върху изображения. 

Създаване на рисунка

 1. От компютъра си отворете Google Keep.
 2. Кликнете върху „Нова бележка с рисунка“ Рисуване в горната част.
 3. За да започнете да рисувате, кликнете и преместете мишката в областта за рисуване.
 4. За да запазите рисунката, кликнете върху „Назад“ Назад.
 5. Кликнете върху Готово долу вдясно.

За да редактирате рисунката, отворете бележката и кликнете върху рисунката.

Използване на инструментите за рисуване
 • За да изберете нарисувана фигура, кликнете върху „Избиране“ Избиране.
 • За да изтриете фигура, кликнете върху „Гума“ гума.
 • За да рисувате с тънки линии, кликнете върху „Писалка“ Рисуване.
 • За да рисувате с дебели линии, кликнете върху „Маркер“ Писане.
 • За да откроите с цвят, кликнете върху „Маркер за открояване“ маркер за открояване.
 • За да добавите решетка или линии, кликнете върху „Решетка“ решетка.
 • За да изберете цвета или размера на инструмент, преминете към него и кликнете върху стрелката надолу Стрелка за надолу.
Изтриване на рисунка
 1. От компютъра си отворете Google Keep.
 2. Кликнете върху бележката с рисунката.
 3. За да изтриете рисунката, кликнете върху „Премахване“ Премахване.
Добавяне на рисунка към бележка или изображение

Добавяне на рисунка към бележка

 1. От компютъра си отворете Google Keep.
 2. Кликнете върху бележката, към която искате да добавите рисунка.
 3. Кликнете върху „Още“ Още в долната част.
 4. Кликнете върху Добавяне на рисунка.
 5. За да започнете да рисувате, кликнете и преместете мишката в областта за рисуване.

Добавяне на рисунка към изображение в бележка

 1. От компютъра си отворете Google Keep.
 2. Кликнете върху бележката с изображението, към което искате да добавите рисунка.
 3. Кликнете върху изображението.
 4. Кликнете върху „Писалка“ Рисуване горе вдясно.
 5. Започнете да рисувате.
 6. За да премахнете рисунка от изображение, кликнете върху стрелката надолу до „Гума“ гума.