Tworzenie notatek w postaci obrazu

Przy użyciu Keep możesz zapisywać obrazy, takie jak zdjęcie paragonu lub grafika, w notatkach. Możesz też dołączać zdjęcia i obrazy do istniejących notatek.

Tworzenie nowej notatki z obrazem

 1. Otwórz stronę keep.google.com.
 2. U góry strony kliknij ikonę dodawania nowej notatki z obrazem .
 3. Wybierz zdjęcie z biblioteki komputera.
 4. Możesz też wpisać tytuł i tekst notatki.
 5. Po zakończeniu kliknij Gotowe lub obszar poza notatką.

Dodawanie obrazów do istniejącej notatki

 1. Otwórz stronę keep.google.com.
 2. Kliknij notatkę.
 3. Kliknij ikonę dodawania obrazu .
 4. Wybierz zdjęcie z komputera.
 5. Aby dodać kolejne zdjęcie do tej samej notatki, powtórz kroki 3-5.
 6. Po zakończeniu kliknij Gotowe lub obszar poza notatką.

Usuwanie obrazów z notatek

Obraz dodany do notatki możesz usunąć.

 1. Otwórz stronę keep.google.com.
 2. Kliknij notatkę.
 3. W prawym dolnym rogu zdjęcia kliknij ikonę usuwania .

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?