Tworzenie notatek w postaci obrazu

Przy użyciu Keep możesz zapisywać w notatkach obrazy, na przykład zdjęcie paragonu lub grafikę. Możesz też dołączać zdjęcia i obrazy do istniejących notatek.

Tworzenie nowej notatki z obrazem

 1. Na komputerze otwórz keep.google.com.
 2. U góry strony kliknij Nowa notatka ze zdjęciem Wstaw obraz.
 3. Wybierz zdjęcie z biblioteki komputera.
 4. Możesz też wpisać tytuł i tekst notatki.
 5. Po zakończeniu kliknij Gotowe lub obszar poza notatką.

Dodawanie obrazów do istniejącej notatki

 1. Na komputerze otwórz keep.google.com.
 2. Kliknij notatkę.
 3. Kliknij Dodaj obraz Wstaw obraz.
 4. Wybierz zdjęcie z komputera.
 5. Aby dodać kolejne zdjęcie do tej samej notatki, powtórz kroki 3-5.
 6. Po zakończeniu kliknij Gotowe lub obszar poza notatką.

Usuwanie obrazów z notatek

Obraz dodany do notatki możesz usunąć.

 1. Na komputerze otwórz keep.google.com.
 2. Kliknij notatkę.
 3. W prawym dolnym rogu zdjęcia kliknij Usuń Usuń.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?