Snimanje slikovnih bilješki

Pomoću Keepa možete spremati slike, primjerice račune ili umjetnička djela, kao bilješke. Fotografije i slike također možete priložiti u postojeće bilješke.

Izrada nove slikovne bilješke

 1. Idite na keep.google.com.
 2. Pri  vrhu stranice kliknite Dodaj novu slikovnu bilješku.
 3. Odaberite fotografiju iz biblioteke svojeg računala.
 4. Također možete unijeti naslov i tekst za svoju bilješku.
 5. Kada završite, kliknite Gotovo ili negdje izvan bilješke.

Dodavanje slika u postojeću bilješku

 1. Idite na keep.google.com.
 2. Kliknite bilješku.
 3. Kliknite Dodaj sliku .
 4. Odaberite fotografiju sa svog računala.
 5. Da biste dodali još jednu fotografiju u istu bilješku, ponovite korake od 3 do 5.
 6. Kada završite, kliknite Gotovo ili negdje izvan bilješke.

Uklanjanje slikovnih bilješki

Ako ste u bilješku dodali sliku, možete je ukloniti.

 1. Idite na keep.google.com.
 2. Kliknite bilješku.
 3. U donjem desnom kutu fotografije kliknite Ukloni .