Създаване на графични бележки

С Keep можете да запазвате като бележки изображения, например рисунка или касова бележка. Можете също да прикачвате снимки и изображения към съществуващите бележки.

Създаване на нова бележка с изображение

 1. Отворете keep.google.com.
 2. Кликнете върху „Добавяне на нова бележка с изображение“ в горната част на страницата.
 3. Изберете снимка от компютъра си.
 4. Можете също да въведете заглавие и текст за бележката.
 5. Когато приключите, кликнете върху Готово или извън бележката.

Добавяне на изображения към съществуваща бележка

 1. Отворете keep.google.com.
 2. Кликнете върху бележка.
 3. Кликнете върху „Добавяне на изображение“ .
 4. Изберете снимка от компютъра си.
 5. За да добавите друга снимка към същата бележка, повторете от трета до пета стъпка.
 6. Когато приключите, кликнете върху Готово или извън бележката.

Премахване на бележки с изображения

Ако сте добавили изображение към бележка, можете да го премахнете.

 1. Отворете keep.google.com.
 2. Кликнете върху бележка.
 3. Кликнете върху „Премахване“ в долния десен ъгъл на снимката.