Skapa en lista

Du kan hålla reda på uppgifter genom att skapa en lista i Keep.

Skapa en ny lista

 1. Öppna Google Keep-appen Google Keep på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Bredvid Gör en anteckning trycker du på Ny lista ny lista.
 3. Lägg till en rubrik och punkter på listan.
 4. Tryck på Tillbaka Tillbaka när du är klar.

Läs om hur du skapar en lista på din Wear OS-klocka

Ändra en anteckning till en lista

 1. Öppna Google Keep-appen Google Keep på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på en anteckning.
 3. Längst ned till vänster trycker du på Lägg till lägg till.
 4. Tryck på Kryssrutor.

Ändra ordningen på listobjekt

 1. Öppna Google Keep-appen Google Keep på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Välj en lista.
 3. Tryck och håll nere på Flytta Flytta till vänster om objektet du vill flytta.
 4. Dra det dit du vill.
Ändra ordningen på nya checklisteobjekt

 Du kan uppdatera inställningarna för att lägga till nya kryssrutor högst upp eller längst ned på listan.

 1. Öppna Google Keep-appen Google Keep på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på menyn Meny följt av Inställningar Inställningar uppe till vänster.
 3. Under Visningsalternativ kan du markera eller avmarkera Lägg till nya objekt längst ned.
  • Om du markerar det alternativet kan du lägga till nya kryssrutor längst ned på en lista.
  • Om du inte markerar alternativet kan du lägga till nya kryssrutor högst upp i en lista.

Gör indrag för ett listobjekt

 1. Öppna Google Keep-appen Google Keep på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Välj en lista.
 3. Tryck och håll nere på Flytta Flytta till vänster om objektet du vill göra indrag för.
 4. Dra objektet åt höger. Ångra genom att dra det till vänster.

Obs! Du kan inte göra indrag för det första objektet i listan.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
14311465220496974625