Създаване на списък

Можете да проследявате задачите си, като създадете списък в Keep.

Създаване на нов списък

 1. От компютъра си отворете Google Keep.
 2. Кликнете върху „Нов списък“ нов списък до „Създайте бележка“.
 3. Добавете заглавие и елементи в списъка.
 4. Кликнете върху Готово.

Превръщане на бележка в списък

 1. От компютъра си отворете Google Keep.
 2. Кликнете върху бележка.
 3. Кликнете върху „Още“ Още.
 4. Кликнете върху Квадр. за отметка: Показване.

Пренареждане на списъчните елементи

 1. От компютъра си отворете Google Keep.
 2. Изберете списък.
 3. Посочете елемента, който искате да преместите.
 4. Кликнете и задръжте „Преместване“ Преместване отляво.
 5. Преместете с плъзгане елемента до желаната позиция.

Добавяне на отстъп на списъчен елемент

 1. От компютъра си отворете Google Keep.
 2. Изберете списък.
 3. Посочете елемента, за който искате да добавите отстъп.
 4. Кликнете и задръжте „Преместване“ Преместване отляво.
 5. Преместете с плъзгане елемента надясно. За да отмените, преместете го с плъзгане наляво.

Забележка: Не можете да добавите отстъп за първия елемент в списъка.