Slanje bilješke Keepa u drugu aplikaciju

Svoje bilješke možete poslati u druge aplikacije, primjerice Gmail, Hangouts ili Disk. Na taj ih način ne morate kopirati sami.

Na webu bilješke možete kopirati kao Google dokument.

  1. Idite na keep.google.com.
  2. Kliknite poruku koju želite poslati.
  3. Kliknite Više Više.
  4. Kliknite Kopiraj u Google dokument.
  5. Da biste otvorili Google dokument, na dnu prozora lijevo kliknite Otvori dokument.