Изпращане на бележка в Keep към друго приложение

Можете да изпращате бележки към други приложения, като например Gmail, Hangouts или Диск. Така не се налага да ги копирате.

В мрежата можете да копирате бележки в документ в Google.

  1. Отворете keep.google.com.
  2. Кликнете върху бележката, която искате да изпратите.
  3. Кликнете върху „Още“ Още.
  4. Кликнете върху Копиране в документ в Google.
  5. За да отворите документа в Google, кликнете върху Отваряне на документа долу вляво в прозореца.