Archivovanie poznámok a zoznamov

Po dokončení poznámky v službe Keep ju môžete uložiť alebo odstrániť.

Archivácia poznámky

 1. V počítači prejdite na https://keep.google.com/.
 2. Umiestnite kurzor myši na poznámku, ktorú chcete archivovať.
 3. Naspodku poznámky kliknite na možnosť Archivovať Archivovať.

Tip: Ak chcete archivovať viaceré poznámky súčasne, umiestnite kurzor na každú poznámku a začiarknite ju. Následne kliknite na možnosť Archivovať Archivovať.

Odstránenie poznámky

 1. V počítači prejdite na https://keep.google.com/.
 2. Umiestnite kurzor myši na poznámku, ktorú chcete odstrániť.
 3. Naspodku poznámky kliknite na možnosť Viac Viac a potom Odstrániť poznámku. Odstránené poznámky budú odstránené aj pre všetkých používateľov, s ktorými ste ich zdieľali.

Tip: Ak chcete odstrániť naraz viaceré poznámky, umiestnite nad každú poznámku kurzor myši a začiarknite ju. Následne kliknite na možnosť Viac Viac a potom Odstrániť poznámky.

Presunutie poznámok z archívu

 1. V počítači prejdite na https://keep.google.com/.
 2. V ľavom hornom rohu kliknite na ponuku Ponuka a potom Archív Archivovať.
 3. Ak chcete poznámku otvoriť, kliknite na ňu.
 4. Kliknite na položku Zrušiť archiváciu Obnoviť z archívu.

Obnova odstránených poznámok

Po odstránení poznámky ju môžete do siedmich dní obnoviť.

 1. V počítači prejdite na https://keep.google.com/.
 2. V ľavom hornom rohu kliknite na ponuku Ponuka a potom Kôš Kôš.
 3. Ak chcete poznámku otvoriť, kliknite na ňu.
 4. Ak chcete presunúť poznámku z koša, otvorte ho a kliknite na možnosť Viac Viac a potom Obnoviť.

Vyprázdnenie koša

Kôš môžete tiež kedykoľvek vyprázdniť. Trvalo sa tak odstránia všetky poznámky v koši.

 1. V počítači prejdite na https://keep.google.com/.
 2. V ľavom hornom rohu kliknite na ponuku Ponuka a potom Kôš Kôš.
 3. Kliknite na možnosť Vyprázdniť kôš.