Arhiviranje bilješki i popisa

Kada dovršite bilješku u Keepu, možete je pohraniti ili izbrisati.

Arhiviranje bilješke

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite Keep Keep.
 2. Dodirnite bilješku koju želite arhivirati.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Arhiviraj Arhiviraj.

Savjet: da biste arhivirali više bilješki odjednom, dodirnite i držite ih na početnom zaslonu Keepa pa dodirnite Arhiviraj Arhiviraj.

Brisanje bilješke

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite Keep Keep.
 2. Dodirnite poruku koju želite izbrisati.
 3. U donjem desnom kutu dodirnite Radnja Izbornik aktivnosti a zatim Izbriši Izbriši. Izbrisane bilješke također se brišu svim osobama s kojima ste ih podijelili.

Savjet: da biste izbrisali više bilješki odjednom, dodirnite i držite svaku bilješku na početnom zaslonu Keepa pa dodirnite Više  Više a zatim Izbriši Izbriši.

Vraćanje bilješki iz arhive

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite Keep Keep.
 2. U gornjem lijevom kutu dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Arhiviraj Arhiviraj.
 3. Dodirnite bilješku da biste je otvorili.
 4. Dodirnite Poništi arhiviranje Poništi arhiviranje.

Vraćanje izbrisanih bilješki

Nakon brisanja bilješke imate sedam dana da je vratite.

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite Keep Keep.
 2. U gornjem lijevom kutu dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Otpad Otpad.
 3. Dodirnite bilješku da biste je otvorili.
 4. Da biste bilješku premjestili iz otpada, otvorite je i dodirnite Radnja Izbornik aktivnosti a zatim Vrati.

Pražnjenje otpada

Otpad također možete isprazniti u bilo kojem trenutku. Tako trajno brišete sve bilješke u otpadu.

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite Keep Keep.
 2. U gornjem lijevom kutu dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Otpad Otpad.
 3. Dodirnite Isprazni otpad.
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
false