Arhiviranje bilješki i popisa

Kada dovršite bilješku u Keepu, možete je pohraniti ili izbrisati.

Arhiviranje bilješke

 1. Na računalu idite na https://keep.google.com/.
 2. Zadržite pokazivač iznad bilješke koju želite arhivirati.
 3. Pri dnu bilješke kliknite Arhiviraj Arhiviraj.

Savjet: da biste arhivirali više bilješki odjednom, zadržite pokazivač iznad svake bilješke te je označite, a zatim kliknite Arhiviraj Arhiviraj.

Brisanje bilješke

 1. Na računalu idite na https://keep.google.com/.
 2. Zadržite pokazivač iznad bilješke koju želite izbrisati.
 3. Pri dnu bilješke kliknite Više Više a zatim Izbriši bilješku. Izbrisane bilješke također se brišu svim osobama s kojima ste ih podijelili.

Savjet: da biste izbrisali više bilješki odjednom, zadržite pokazivač iznad svake bilješke te je označite, a zatim kliknite Više Više a zatim Izbriši bilješke.

Vraćanje bilješki iz arhive

 1. Na računalu idite na https://keep.google.com/.
 2. U gornjem lijevom kutu dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Arhiviraj Arhiviraj.
 3. Kliknite bilješku da biste je otvorili.
 4. Kliknite Poništi arhiviranje Poništi arhiviranje.

Vraćanje izbrisanih bilješki

Nakon brisanja bilješke imate sedam dana da je vratite.

 1. Na računalu idite na https://keep.google.com/.
 2. U gornjem lijevom kutu dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Otpad Otpad.
 3. Kliknite bilješku da biste je otvorili.
 4. Da biste bilješku premjestili iz otpada, otvorite je i kliknite Više Više a zatim Vrati.

Pražnjenje otpada

Otpad također možete isprazniti u bilo kojem trenutku. Tako trajno brišete sve bilješke u otpadu.

 1. Na računalu idite na https://keep.google.com/.
 2. U gornjem lijevom kutu dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Otpad Otpad.
 3. Kliknite Isprazni otpad.
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
false