Mag-archive ng mga tala at listahan

Kapag tapos mo nang gamitin ang isang tala sa Keep, maaari mo itong i-store o i-delete.

Mag-archive ng tala

 1. Sa iyong computer, pumunta sa https://keep.google.com/.
 2. Mag-hover sa tala na gusto mong i-archive.
 3. Sa ibaba ng tala, i-click ang I-archive I-archive.

Tip: Para mag-archive ng maraming tala nang sabay-sabay, mag-hover sa bawat tala at lagyan ng check ang mga ito, pagkatapos ay i-click ang I-archive I-archive.

Mag-delete ng tala

 1. Sa iyong computer, pumunta sa https://keep.google.com/.
 2. Mag-hover sa tala na gusto mong i-delete.
 3. Sa ibaba ng tala, i-click ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay I-delete ang tala. Kapag nag-delete ng mga tala, made-delete din ang mga ito para sa sinumang pinagbahagian mo ng mga ito.

Tip: Para mag-delete ng maraming tala nang sabay-sabay, mag-hover sa bawat tala at lagyan ng check ang mga ito, pagkatapos ay i-click ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay I-delete ang mga tala.

Alisin sa archive ang mga tala

 1. Sa iyong computer, pumunta sa https://keep.google.com/.
 2. Sa kaliwang sulok sa itaas, i-click ang Menu Menu at pagkatapos ay I-archive I-archive.
 3. Mag-click ng tala para buksan ito.
 4. I-click ang Alisin sa archive Alisin sa archive.

I-recover ang mga na-delete na tala

Kapag nag-delete ka ng tala, may pitong araw ka para i-recover ito.

 1. Sa iyong computer, pumunta sa https://keep.google.com/.
 2. Sa kaliwang sulok sa itaas, i-click ang Menu Menu at pagkatapos ay Trash Trash.
 3. Mag-click ng tala para buksan ito.
 4. Para mag-alis ng tala sa trash, buksan ito at i-click ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay I-restore.

Bakantehin ang iyong trash

Maaari mo ring bakantehin ang trash anumang oras. Kapag ginawa mo ito, permanenteng made-delete ang anumang tala sa trash.

 1. Sa iyong computer, pumunta sa https://keep.google.com/.
 2. Sa kaliwang sulok sa itaas, i-click ang Menu Menu at pagkatapos ay Trash Trash.
 3. I-click ang Bakantehin ang Trash.
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
false