Αρχειοθετήστε σημειώσεις και λίστες

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον μια σημείωση στο Keep, μπορείτε να την αποθηκεύσετε ή να τη διαγράψετε.

Αρχειοθέτηση σημείωσης

 1. Στον υπολογιστή, μεταβείτε στη διεύθυνση https://keep.google.com/.
 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη σημείωση που θέλετε να αρχειοθετήσετε.
 3. Στο κάτω μέρος της σημείωσης, κάντε κλικ στην επιλογή "Αρχειοθέτηση" Αρχειοθέτηση.

Συμβουλή: Για να αρχειοθετήσετε πολλές σημειώσεις ταυτόχρονα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε σημείωση και επιλέξτε κάθε σημείωση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Αρχειοθέτηση" Αρχειοθέτηση.

Διαγραφή σημείωσης

 1. Στον υπολογιστή, μεταβείτε στη διεύθυνση https://keep.google.com/.
 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη σημείωση που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Στο κάτω μέρος της σημείωσης, κάντε κλικ στην επιλογή "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Διαγραφή σημείωσης. Οι σημειώσεις που διαγράφετε διαγράφονται και για όλους τους χρήστες με τους οποίους τις έχετε μοιραστεί.

Συμβουλή: Για να διαγράψετε πολλές σημειώσεις ταυτόχρονα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε σημείωση και επιλέξτε την. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Διαγραφή σημειώσεων.

Αφαίρεση σημειώσεων από την αρχειοθέτηση

 1. Στον υπολογιστή, μεταβείτε στη διεύθυνση https://keep.google.com/.
 2. Στην επάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στο μενού Μενού και έπειτα Αρχειοθέτηση Αρχειοθέτηση.
 3. Κάντε κλικ σε μια σημείωση για να την ανοίξετε.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αναίρεση αρχειοθέτησης" Αναίρεση αρχειοθέτησης.

Ανάκτηση διαγραμμένων σημειώσεων

Μετά τη διαγραφή μιας σημείωσης, μπορείτε να την ανακτήσετε μέσα σε επτά ημέρες.

 1. Στον υπολογιστή, μεταβείτε στη διεύθυνση https://keep.google.com/.
 2. Στην επάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στο μενού Μενού και έπειτα Κάδος απορριμμάτων Κάδος απορριμμάτων.
 3. Κάντε κλικ σε μια σημείωση για να την ανοίξετε.
 4. Για να μετακινήσετε μια σημείωση από τον κάδο απορριμμάτων, ανοίξτε την και κάντε κλικ στην επιλογή "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Επαναφορά.

Άδειασμα του κάδου απορριμμάτων

Μπορείτε, επίσης, να αδειάσετε τον κάδο απορριμμάτων όποτε θέλετε. Με αυτήν την ενέργεια, διαγράφονται οριστικά τυχόν σημειώσεις που βρίσκονται στον κάδο απορριμμάτων.

 1. Στον υπολογιστή, μεταβείτε στη διεύθυνση https://keep.google.com/.
 2. Στην επάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στο μενού Μενού και έπειτα Κάδος απορριμμάτων Κάδος απορριμμάτων.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Άδειασμα κάδου απορριμμάτων.