Archivace poznámek a seznamů

Když už poznámku ve službě Keep nepotřebujete, můžete ji archivovat nebo smazat.

Archivace poznámky

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete Keep Keep.
 2. Klepněte na poznámku, kterou chcete archivovat.
 3. Vpravo nahoře klepněte na Archivovat Archivovat.

Tip: Pokud chcete archivovat více poznámek najednou, na domovské obrazovce aplikace Keep je podržte a klepněte na Archivovat Archivovat.

Smazání poznámky

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete Keep Keep.
 2. Klepněte na poznámku, kterou chcete smazat.
 3. Vpravo dole klepněte na Akce Nabídka akcí a pak Smazat Smazat. Smazané poznámky se smažou také všem, s kým jste je sdíleli.

Tip: Pokud chcete smazat více poznámek najednou, na domovské obrazovce aplikace Keep je stiskněte a podržte. Pak klepněte na Další Více a pak Smazat Smazat.

Vyjmutí poznámek z archivu

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete Keep Keep.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a pak Archivovat Archivovat.
 3. Klepnutím na poznámku ji otevřete.
 4. Klepněte na Zrušit archivaci Zrušit archivaci.

Obnovení smazaných poznámek

Po smazání poznámky ji můžete během sedmi dnů obnovit.

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete Keep Keep.
 2. V levém horním rohu klepněte na nabídku Nabídka a pak Koš Koš.
 3. Klepnutím na poznámku ji otevřete.
 4. Pokud chcete poznámku z koše vyjmout, otevřete ji a klepněte na Akce Nabídka akcí a pak Obnovit.

Vyprázdnění koše

Koš můžete také kdykoli vyprázdnit. Všechny poznámky v koši se tím trvale smažou.

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete Keep Keep.
 2. V levém horním rohu klepněte na nabídku Nabídka a pak Koš Koš.
 3. Klepněte na Vysypat koš.