Archivace poznámek a seznamů

Když už poznámku ve službě Keep nepotřebujete, můžete ji archivovat nebo smazat.

Archivace poznámky

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Keep Keep.
 2. Klepněte na poznámku, kterou chcete archivovat.
 3. Vpravo nahoře klepněte na Archivovat Archivovat.

Tip: Pokud chcete archivovat více poznámek najednou, na domovské obrazovce aplikace Keep je podržte a klepněte na Další Více a pakArchivovat.

Přečtěte si, jak archivovat poznámky a seznamy na hodinkách s Wear OS. 

Smazání poznámky

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Keep Keep.
 2. Klepněte na poznámku, kterou chcete smazat.
 3. Vpravo dole klepněte na Akce Nabídka akcí a pak Smazat Smazat. Smazané poznámky se smažou také všem, s kým jste je sdíleli.

Tip: Pokud chcete smazat více poznámek najednou, na domovské obrazovce aplikace Keep je podržte. Pak klepněte na Další Více a pak ​Smazat.

Vyjmutí poznámek z archivu

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Keep Keep.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a pak Archivovat Archivovat.
 3. Kliknutím nebo klepnutím na poznámku ji otevřete.
 4. Klikněte nebo klepněte na Zrušit archivaci Zrušit archivaci.

Obnovení smazaných poznámek

Po smazání poznámky ji můžete během sedmi dnů obnovit.

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Keep Keep.
 2. V levém horním rohu klepněte na nabídku Nabídka a pak Koš Koš.
 3. Klepnutím na poznámku ji otevřete.
 4. Pokud chcete poznámku z koše vyjmout, klepněte na Akce Nabídka akcí a pak Obnovit.

Vyprázdnění koše

Koš můžete také kdykoli vyprázdnit. Všechny poznámky v koši se tím trvale smažou.

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Keep Keep.
 2. Vlevo nahoře klikněte nebo klepněte na nabídku Nabídka a pak Koš Koš.
 3. Klepněte na Další Více a pak Vysypat koš.