Архивиране на бележки и списъци

Щом приключите с бележка в Keep, можете да я съхраните или изтриете.

Архивиране на бележка

 1. На компютъра си отворете https://keep.google.com/.
 2. Задръжте курсора на мишката върху бележката, която искате да архивирате.
 3. Кликнете върху „Архивиране“ Архивиране в долната част на бележката.

Съвет: За да архивирате няколко бележки наведнъж, задръжте курсора на мишката върху всяка от тях и поставете отметка за нея, след което кликнете върху „Архивиране“ Архивиране.

Изтриване на бележка

 1. На компютъра си отворете https://keep.google.com/.
 2. Задръжте курсора на мишката върху бележката, която искате да изтриете.
 3. В долната й част кликнете върху „Още“ Още и след това Изтриване на бележката. Бележките се изтриват също така и за всички хора, с които са споделени.

Съвет: За да изтриете няколко бележки наведнъж, задръжте курсора на мишката върху всяка от тях и поставете отметка за нея, след което кликнете върху „Още“ Още и след това Изтриване на бележките.

Изваждане на бележки от архива

 1. На компютъра си отворете https://keep.google.com/.
 2. Кликнете върху менюто Меню в горния ляв ъгъл и след това „Архив“ Архивиране.
 3. Кликнете върху бележка, за да я отворите.
 4. Кликнете върху „Разархивиране“ Разархивиране.

Възстановяване на изтрити бележки

След като изтриете бележка, разполагате със седем дни да я възстановите.

 1. На компютъра си отворете https://keep.google.com/.
 2. Кликнете върху менюто Меню в горния ляв ъгъл и след това „Кошче“ Кошче.
 3. Кликнете върху бележка, за да я отворите.
 4. За да преместите бележка извън кошчето, отворете я и кликнете върху „Още“ Още и след това Възстановяване.

Изпразване на кошчето

Можете да изпразните кошчето по всяко време. По този начин всички бележки в него се изтриват за постоянно.

 1. На компютъра си отворете https://keep.google.com/.
 2. Кликнете върху менюто Меню в горния ляв ъгъл и след това „Кошче“ Кошче.
 3. Кликнете върху Изпразване на кошчето.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false