Užrašų žymėjimas etiketėmis ir spalvomis bei prisegimas

Jei norite rūšiuoti ir rasti užrašus sistemoje „Google Keep“, galite juos pažymėti etiketėmis ir spalvomis bei prisegti. Jei užrašą bendrinate, tik jūs galėsite tik matyti savo etiketes, spalvas ir prisegimo duomenis. Galite sukurti iki 50 etikečių. 

Etiketės pridėjimas

 1. Naudodami kompiuterį eikite adresu keep.google.com.
 2. Pasirinkite užrašą, kurį norite žymėti etikete. Jei norite pasirinkti kelis užrašus, nukreipkite žymeklį į užrašą ir spustelėkite varnelę.
 3. Spustelėkite „Daugiau“ Daugiau.
 4. Spustelėkite Pridėti etiketę arba Pakeisti etiketes.
 5. Skiltyje „Užrašo žymėjimas etikete“ atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  • Pažymėkite žymimąjį laukelį šalia kiekvienos norimos pridėti etiketės.
  • Jei norite pašalinti etiketę, atžymėkite laukelį šalia etiketės.
  • Jei norite sukurti naują etiketę, įveskite pavadinimą ir spustelėkite „Sukurti“ Create.

Etiketę matysite užrašo apačioje.

Etiketės ištrynimas arba pervardijimas

 1. Naudodami kompiuterį eikite adresu keep.google.com.
 2. Viršuje kairėje spustelėkite meniu Menu ir tada Redaguoti etiketes.
 3. Nukreipkite pelės žymeklį į norimą keisti etiketę.
  • Jei norite ištrinti etiketę, spustelėkite „Ištrinti etiketę“ Ištrinti ir tada Ištrinti.
  • Jei norite pervardyti etiketę, spustelėkite „Pervardyti etiketę“ Edit, įveskite naują etiketės pavadinimą ir spustelėkite „Atlikta“ Done.

Užrašų žymėjimas spalvomis

 1. Naudodami kompiuterį eikite adresu keep.google.com.
 2. Užveskite pelės žymeklį virš užrašo, kurį norite žymėti spalva. Jei norite pasirinkti kelis užrašus, nukreipkite žymeklį į užrašą ir spustelėkite varnelę.
 3. Spustelėkite „Pakeisti spalvą“. Jei pasirinkote kelis užrašus, parinktį matysite viršuje dešinėje.
 4. Pasirinkite spalvą Color.

Svarbių užrašų prisegimas

Galite prisegti svarbius užrašus „Google Keep“ sklaidos kanalo viršuje, kad greitai juos pasiektumėte.

 1. Naudodami kompiuterį eikite adresu keep.google.com.
 2. Užveskite pelės žymeklį virš norimo prisegti užrašo.
 3. Spustelėkite „Prisegti užrašą“ Pin.