Lagyan ng label, kulayan o i-pin ang mga tala

Upang pagbukud-bukurin at mahanap ang iyong mga tala sa Google Keep, maaari mong lagyan ng label, kulayan at i-pin ang mga tala. Kung ibinabahagi mo ang isang tala, ikaw lang ang makakakita ng mga ginawa mong paglagay ng label, pagkulay at pag-pin. Maaari kang gumawa ng hanggang 50 label. 

Magdagdag ng label

 1. Sa iyong computer, pumunta sa keep.google.com.
 2. Piliin ang tala na gusto mong lagyan ng label. Para pumili ng maraming tala, ituro ang isang tala at i-click ang checkmark.
 3. I-click ang Higit pa Higit pa.
 4. I-click ang Magdagdag ng label o Baguhin ang mga label.
 5. Sa ilalim ng "Lagyan ng label ang tala":
  • Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng bawat label na gusto mong idagdag.
  • Para mag-alis ng label, i-uncheck ang kahon sa tabi ng label.
  • Para gumawa ng bagong label, maglagay ng pangalan at i-click ang Gawin Create .

Makikita mo ang label sa ibaba ng tala.

Mag-delete o mag-rename ng label

 1. Sa iyong computer, pumunta sa keep.google.com.
 2. Sa kaliwang bahagi sa itaas, i-click ang Menu Menu at pagkatapos ay I-edit ang mga label.
 3. Ituro ang label na gusto mong baguhin.
  • Para mag-delete ng label, i-click ang I-delete ang label I-deleteat pagkatapos ay I-delete.
  • Para mag-rename ng label, i-click ang I-rename ang label Edit, maglagay ng bagong pangalan ng label at i-click ang Tapos na Done.

Palitan ang kulay o background ng iyong mga tala

 1. Sa iyong computer, pumunta sa keep.google.com.
 2. Mag-hover sa tala na gusto mong i-delete. Para pumili ng maraming tala, ituro ang isang tala at i-click ang checkmark.
 3. I-click ang Palitan ang kulay Color. Kung pumili ka ng maraming tala, makikita mo ito sa kanang bahagi sa itaas.
 4. Pumili ng kulay o background mula sa gallery.

Mag-pin ng mahahalagang tala

Puwede kang mag-pin ng mahahalagang tala sa itaas ng iyong feed sa Google Keep para mabilis mong ma-access ang mga ito.

 1. Sa iyong computer, pumunta sa keep.google.com.
 2. Mag-hover sa tala na gusto mong i-pin.
 3. I-click ang I-pin ang tala Pin.

 

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
false