Обозначаване с етикет, оцветяване или фиксиране на бележки

За да сортирате и намирате бележките си в Google Keep, можете да ги обозначите с етикет, да ги оцветите и да ги фиксирате. Ако споделяте бележката, само вие ще виждате етикетите, цвета и фиксирането. Можете да създадете до 50 етикета. 

Обозначаване на бележки с етикети

Добавяне на етикет

 1. Отворете приложението Google Keep Google Keep на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете бележката, която искате да обозначите с етикет. За да изберете няколко бележки, докоснете и задръжте една и след това докоснете другите бележки, които искате да изберете.
 3. Докоснете „Действие“ Меню с действия долу вдясно. Ако избирате няколко бележки, можете да пропуснете тази стъпка.
 4. Докоснете „Етикети“ Етикет.
  • Поставете отметка в квадратчето до всеки етикет, който искате да добавите.
  • За да добавите етикет, въведете име за него във „Въведете име на етикета“ и докоснете „Създаване“ Създаване.
 5. Горе вляво докоснете „Назад“ Назад.
 6. Ще видите етикета в долната част на бележката. За да премахнете етикет, докоснете маркер.

Редактиране на етикет

 1. Отворете приложението Google Keep Google Keep на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете менюто Меню горе вляво.
 3. Докоснете Редактиране до „Етикети“.
 4. Намерете етикета, който искате да промените, и докоснете „Редактиране“ Редактиране
   .
  • За да изтриете етикет, докоснете „Изтриване“ Изтриване.
  • За да редактирате етикет, въведете нов и докоснете „Готово“ Готово.
 5. Когато приключите, докоснете „Затваряне“ Затваряне.

Оцветяване на бележки

 1. Отворете приложението Google Keep Google Keep на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете бележката, която искате да оцветите.
 3. Докоснете „Действие“ Меню с действия долу вдясно.
 4. Изберете цвят в долната част.
 5. За да запазите цвета, докоснете „Назад“ Back горе вляво.

За да оцветите няколко бележки:

 1. Докоснете и задръжте бележка и след това докоснете другите бележки, които искате да изберете.
 2. Докоснете „Промяна на цвета“ Цвят.
 3. Изберете цвят.

Фиксиране на важни бележки

Можете да фиксирате важни бележки в началото на емисията си в Google Keep, за да имате бърз достъп до тях.

 1. Отворете приложението Google Keep Google Keep на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете бележката, която искате да фиксирате.
 3. Докоснете „Фиксиране на бележката" Фиксиране.