Обозначаване с етикет, оцветяване или фиксиране на бележки

За да сортирате и намирате бележките си в Google Keep, можете да ги обозначите с етикет, да ги оцветите и да ги фиксирате. Ако споделяте бележката, само вие ще виждате етикетите, цвета и фиксирането. Можете да създадете до 50 етикета. 

Обозначаване на бележки с етикети

Добавяне на етикет
 1. На компютъра си отворете keep.google.com.
 2. Изберете бележката, която искате да обозначите с етикет. За да изберете няколко бележки, задръжте курсора на мишката върху бележка и кликнете върху отметката.
 3. Кликнете върху „Още“ Още.
 4. Кликнете върху Добавяне на етикет или Промяна на етикетите.
 5. В „Означаване на бележката с етикет“:
  • Поставете отметка в квадратчето до етикетите, които искате да добавите. За да премахнете етикет, премахнете отметката от квадратчето до него.
  • За да създадете нов етикет, въведете име и кликнете върху „Създаване“ Създаване.
 6. Ще видите етикета в долната част на бележката.
Редактиране на етикет
 1. На компютъра си отворете keep.google.com.
 2. Кликнете върху менюто Меню горе вляво.
 3. Кликнете върху Редактиране до „Етикети“.
 4. Кликнете върху „Редактиране“ Редактиране до етикета, който искате да промените.
  • За да изтриете етикет, кликнете върху „Изтриване“ Изтриване.
  • За да редактирате етикет, въведете нов и кликнете върху „Готово“ Готово.
 5. Когато приключите, кликнете върху Готово.

Оцветяване на бележки

 1. На компютъра си отворете keep.google.com.
 2. Задръжте курсора на мишката върху бележката, която искате да оцветите. За да изберете няколко бележки, задръжте курсора на мишката върху бележка и кликнете върху отметката.
 3. Кликнете върху „Промяна на цвета“ Цвят. Ако сте избрали няколко бележки, ще видите това в горния десен ъгъл.
 4. Изберете цвят.

Фиксиране на важни бележки

Можете да фиксирате важни бележки в началото на емисията си в Google Keep, за да имате бърз достъп до тях.

 1. На компютъра си отворете keep.google.com.
 2. Задръжте курсора на мишката върху бележката, която искате да фиксирате.
 3. Кликнете върху „Фиксиране на бележката“ Фиксиране.