Rješavanje problema s Google Keepom

Ako ne možete pronaći dijeljenu bilješku ili se ne možete prijaviti na svoj račun, pokušajte riješiti problem.

Pronađite bilješke podijeljene s vama

Ako ne možete vidjeti bilješku koja je podijeljena s vama ili netko ne može vidjeti bilješku koju ste podijelili s njim, pokušajte s ovim koracima:

 • Provjerite je li vaš uređaj povezan s internetom.
 • Provjerite jeste li prijavljeni na račun s kojim je podijeljena bilješka.

Ako vam se i dalje ne prikazuje bilješka, moguće je da vlasnik prekinuo dijeljenje bilješke.

Riješite druge probleme

Ne otvara se aplikacija Google Keep na Chrome OS-u

Ako se ne možete prijaviti u Chromeovu aplikaciju Google Keep, pokušajte sljedeće:

 1. Provjerite jeste li prijavljeni na Google Chrome istim računom koji upotrebljavate za Google Keep.
 2. Zatvorite Chromeovu aplikaciju Google Keep, a zatim je ponovo otvorite.

Sukobljena uređivanja u bilješci

Ako uređujete istu poruku na različitim uređajima, a jedan od uređaja je izvan mreže, možda će vam se prikazati obavijest o "Ispravite sukobljena uređivanja".

Ta se obavijest također može prikazati ako je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom niske propusnosti.

Da biste riješili sukobe, slijedite ove korake:

 1. Kliknite obavijest. Vidjet ćete različite verzije bilješke.
 2. Odaberite što ćete spremiti:
  • Kliknite bilješku koju želite spremiti, a zatim kliknite Zadrži odabrane.
  • Da biste spremili obje verzije bilješke, kliknite Zadrži obje.

Zahtjev za pristup dijeljenjoj bilješci

Možda ćete dobiti upozorenje "Zatražite pristup" u sljedećim slučajevima:

 • Pokušavate pristupiti bilješci s drugog Google računa, a ne onog putem kojeg ste je podijelili.
 • Vlasnik je prestao dijeliti bilješku s vama.

Da biste vidjeli bilješku:

 • Kliknite Zatraži pristup da biste zatražili vlasnika da podijeli bilješku.
 • Prijavite se Google računom putem kojeg je najprije podijeljenja bilješka.