แชร์โน้ต รายการ และภาพวาด

คุณสามารถแชร์โน้ตให้คนอื่นแก้ไขข้อความ รายการ รูปภาพ ภาพวาด และการบันทึกเสียงได้ 

คนที่คุณแชร์ด้วยจะติดป้ายกำกับ ใส่สี เก็บ หรือเพิ่มการช่วยเตือนได้โดยไม่มีผลกับโน้ตที่แสดงต่อผู้อื่น

หากต้องการแชร์โน้ตแต่ไม่ต้องการให้คนอื่นแก้ไข ให้ส่งโน้ต Keep ด้วยแอปอื่น

  1. เปิด Google Keep ในคอมพิวเตอร์
  2. คลิกโน้ต
  3. คลิกผู้ทำงานร่วมกัน เพิ่มบุคคล
  4. ป้อนชื่อ อีเมล หรือ Google Group
  5. เลือกชื่อ จากนั้นคลิกเสร็จสิ้นเสร็จสิ้น หากต้องการนำบางคนออกจากโน้ต ให้คลิกนำออก Remove
  6. คลิกบันทึก

หากลบโน้ตที่คุณเป็นเจ้าของและแชร์ไว้ จะไม่มีใครใช้โน้ตนั้นได้อีก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร