Zdieľanie poznámok, zoznamov a nákresov

Poznámku môžete zdieľať s ostatnými, aby mohli upravovať text, zoznamy, obrázky, nákresy a zvukové nahrávky. 

Všetci, s ktorými poznámku zdieľate, ju môžu označiť štítkom, zafarbiť, archivovať, prípadne môžu pridať pripomenutia bez zmeny poznámky pre ostatných.

Ak chcete zdieľať poznámku, ale nechcete, aby ju ostatní upravovali, odošlite poznámku Keep pomocou inej aplikácie.

  1. V počítači otvorte Google Keep.
  2. Kliknite na poznámku.
  3. Kliknite na ikonu spolupracovníka Pridať ľudí​.
  4. Zadajte meno osoby, jej e-mailovú adresu alebo skupinu Google.
  5. Vyberte meno a kliknite na možnosť Hotovo Hotovo. Ak chcete niekoho z poznámky odstrániť, kliknite na možnosť Odstrániť Remove.
  6. Kliknite na možnosť Uložiť.

Ak odstránite zdieľanú poznámku, ktorú vlastníte, bude odstránená pre všetkých.