Del notater, lister og illustrasjoner

Du kan dele notater med andre personer, slik at de kan redigere tekst, lister, bilder, illustrasjoner og lydopptak. 

Alle du deler et notat med, kan sette etiketter eller farger på det, arkivere det eller legge til påminnelser – uten at notatet blir endret for andre.

Hvis du vil dele et notat, men ikke vil at andre skal endre det, kan du sende Keep-notater med en annen app.

  1. Åpne Google Keep på datamaskinen din.
  2. Klikk på et notat.
  3. Klikk på Person med redigeringstilgang Legg til folk.
  4. Skriv inn et navn, en e-postadresse eller en Google-gruppe.
  5. Velg et navn, og klikk deretter på Ferdig Ferdig. For å fjerne noen fra et notat, klikk på Fjern Remove.
  6. Klikk på Lagre.

Hvis du sletter et delt notat du eier, blir det slettet for alle.