Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Notities, lijsten en tekeningen delen

Je kunt een notitie met andere mensen delen, zodat ze tekst, lijsten, afbeeldingen, tekeningen en audio-opnamen kunnen bewerken. Iedereen met wie je een notitie deelt, kan de notitie archiveren, een label geven, een kleur geven of er een herinnering aan toevoegen. Hierdoor verandert de notitie voor de andere gebruikers niet.

Wil je een notitie delen zonder dat anderen deze kunnen bewerken, stuur dan een Keep-notitie met een andere app.

  1. Klik op een notitie.
  2. Klik op Delen Mensen toevoegen.
  3. Geef een naam, e-mailadres of Google Discussiegroep op. Bekijk de suggesties die worden weergegeven terwijl je nog aan het typen bent.
  4. Klik op Gereed Gereed naast de gewenste naam. Wil je iemand verwijderen, tik dan op Verwijderen Remove.
  5. Klik op Opslaan.

Verwijder je een gedeelde notitie waarvan jij de eigenaar bent, dan wordt deze notitie voor iedereen verwijderd.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?