שיתוף הערות, רשימות ושרטוטים

ניתן לשתף הערה עם אחרים ולאפשר להם לערוך את הטקסט, הרשימות, התמונות, השרטוטים והקלטות האודיו. 

האנשים שאיתם משתפים את ההערה יכולים להוסיף תווית, להגדיר צבעים, להעביר לארכיון או להוסיף תזכורות - מבלי שההערה תשתנה אצל שאר האנשים שעמם היא שותפה.

אם רוצים לשתף הערה מבלי שאחרים יוכלו לערוך אותה, אפשר לשלוח הערה מ-Keep באמצעות אפליקציה אחרת. עושים זאת כך:

  1. פותחים את Google Keep במחשב.
  2. לוחצים על הערה.
  3. לוחצים על הסמל 'שותף עריכה' הוסף אנשים​.
  4. מזינים שם, כתובת אימייל או קבוצת Google.
  5. בוחרים שם ולוחצים על סמל הסיום בוצעה. אפשר ללחוץ על סמל ההסרה Remove כדי להסיר אדם מהערה.
  6. לוחצים על שמור.

אם מוחקים הערה משותפת שהייתה בבעלות הצד המוחק, היא תימחק אצל כל הנמענים.