ตั้งค่าการช่วยเตือนสำหรับโน้ตของคุณ

คุณสามารถรับการช่วยเตือนโน้ตในช่วงเวลาหนึ่งๆ หรือเมื่อคุณไปถึงสถานที่หนึ่งได้

 1. ไปที่ keep.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกโน้ต
 3. คลิกช่วยเตือนฉัน เตือนฉัน ที่ด้านซ้ายล่าง 
 4. ตั้งให้ทำการช่วยเตือนในเวลาหรือสถานที่ที่ต้องการ ได้ดังนี้
  • การช่วยเตือนเวลา: คลิกหนึ่งในเวลาที่เป็นค่าเริ่มต้น หรือคลิกเลือกวันที่และเวลา Pick a date and time และตั้งให้การช่วยเตือนทำงานซ้ำได้
  • การช่วยเตือนสถานที่: คลิกเลือกสถานที่ Pick a place จากนั้นป้อนชื่อหรือที่อยู่ ต้องอนุญาตให้ Keep เข้าถึงสถานที่ของคุณได้
 5. เมื่อต้องการปิดโน้ต ให้คลิกเสร็จสิ้นหรือคลิกภายนอกโน้ต

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการช่วยเตือน ให้คลิกการช่วยเตือนเวลาหรือสถานที่ด้านล่างโน้ต

เคล็ดลับ: หากต้องการลบการช่วยเตือน ให้คลิกลบการช่วยเตือน Delete reminder ที่ด้านขวาล่าง

ดูการช่วยเตือนที่ใกล้จะถึง

 1. ไปที่ keep.google.com หรือเปิดแอป Keep แอป Keep
 2. แตะหรือคลิกเมนู เมนู การช่วยเตือนที่ด้านซ้ายบนของ Keep
 3. คุณจะเห็นโน้ตทั้งหมดที่มีการช่วยเตือนที่ใกล้จะถึง

เปลี่ยนเวลาการช่วยเตือนเริ่มต้น

คุณสามารถเปลี่ยนเวลาช่วยเตือนที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับตอนเช้า บ่าย และเย็นได้ เรียนรู้วิธีเปลี่ยนเวลาการช่วยเตือนเริ่มต้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false