Ställ in påminnelser för dina anteckningar

Du kan bli påmind om dina anteckningar på en viss tid eller när du når en viss plats.

 1. Öppna keep.google.com på datorn.
 2. Klicka på en anteckning.
 3. Längst ned till vänster klickar du på Påminn mig Påminn mig
 4. Du kan ställa in påminnelser för att aktiveras på en viss tid eller plats:
  • Tidspåminnelse: Klicka på en av standardtiderna eller klicka på Välj ett datum och tid Pick a date and time. Du kan också ställa in att påminnelsen ska upprepas.
  • Platspåminnelser: Klicka på Välj plats Pick a place. Ange sedan namn eller adress. Du måste ge Keep tillgång din plats.
 5. Stäng anteckningen genom att klicka på Klar eller klicka utanför anteckningen.

Om du vill ändra påminnelsen trycker du på tiden eller platsen för påminnelsen längst ned i anteckningen.

Tips! Om du vill ta bort en påminnelse klickar du på Ta bort påminnelse Delete reminder nere till höger.

Visa kommande påminnelser

 1. Öppna keep.google.com eller öppna Keep-appen Behåll app.
 2. Längst upp till vänster på Keep trycker eller klickar du på Meny Meny > Påminnelser.
 3. Du ser alla anteckningar med kommande påminnelser.

Ändra antalet standardpåminnelser

Du kan ändra de förinställda påminnelsetiderna för morgon, eftermiddag och kväll. Läs om hur du anpassar antalet standardpåminnelser.