Konfigurer påminnelser for notater

Du kan få påminnelser om notatene dine på bestemte tidspunkt eller når du kommer til bestemte steder.

 1. Gå til keep.google.com på en datamaskin.
 2. Klikk på et notat.
 3. Klikk på Legg til påminnelse Minn meg på det nederst til venstre. 
 4. Du kan angi at påminnelsene skal utløses på bestemte tidspunkt eller steder:
  • Tidspåminnelse: Klikk på ett av standardtidspunktene, eller klikk på Velg dato og tid Pick a date and time. Du kan også angi at påminnelsen skal gjentas.
  • Stedspåminnelse: Klikk på Velg sted Pick a place. Skriv deretter inn navnet eller adressen. Du må gi Keep tilgang til posisjonen din.
 5. For å lukke notatet, klikk på Ferdig eller klikk utenfor notatet.

For å endre påminnelsen din, klikk på påminnelsens tid eller sted nederst i notatet.

Tips: For å slette en påminnelse, klikk på Slett påminnelse Delete reminder nederst til høyre.

Se kommende påminnelser

 1. Gå til keep.google.com, eller åpne Keep-appen Keep-appen.
 2. Trykk eller klikk på menyen Meny > Påminnelser øverst til venstre i Keep.
 3. Du ser alle notatene med kommende påminnelser.

Endre standardtidspunktene for påminnelser

Du kan endre de forhåndsinnstilte påminnelsestidspunktene for morgen/formiddag, ettermiddag og kveld. Finn ut hvordan du endrer standardtidspunktene for påminnelser.