تنظیم یادآوری برای یادداشت‌ها

می‌توانید تنظیم کنید در زمانی خاص یا هنگامی که به مکانی خاص می‌رسید، درباره یادداشت‌ها به شما یادآوری شود.

 1. در رایانه، به keep.google.com بروید؛
 2. روی یادداشتی کلیک کنید؛
 3. در پایین راست، روی «به من یادآوری شود» یادآوری شود کلیک کنید؛ 
 4. می‌توانید تنظیم کنید یادآوری‌ها در زمان یا مکان خاصی نشان داده شوند:
  • یادآوری زمان: روی یکی از زمان‌های پیش‌فرض یا روی «انتخاب تاریخ و ساعت» Pick a date and time کلیک کنید. همچنین می‌توانید یادآوری را طوری تنظیم کنید که تکرار شود.
  • یادآوری مکان: روی «انتخاب مکان» Pick a place کلیک کنید. سپس نام یا نشانی‌ را وارد کنید. لازم است به Keep اجازه دهید به مکانتان دسترسی داشته باشد.
 5. برای بستن یادداشت، روی تمام یا هر قسمتی خارج از یادداشت کلیک کنید.

برای تغییر یادآوری، روی زمان یا مکان یادآوری در پایین یادداشت ضربه بزنید.

نکته: برای حذف یادآوری، در پایین چپ روی «حذف یادآوری» Delete reminder کلیک کنید.

مشاهده یادآوری‌های آینده

 1. به keep.google.com بروید یا Keep نگه‌داشتن برنامه را باز کنید.
 2. در سمت راست بالای Keep، روی منو منو > یادآوری‌ها ضربه بزنید یا کلیک کنید.
 3. همه یادداشت‌هایی را می‌بینید که یادآوری‌هایی برای آینده دارند.

تغییر زمان پیش‌فرض یادآوری

می‌توانید زمان‌های یادآوری از پیش تنظیم شده را برای صبح، بعدازظهر و شب تغییر دهید. با نحوه تغییر زمان‌های پیش‌فرض یادآوری آشنا شوید.