Ρυθμίστε υπενθυμίσεις για τις σημειώσεις σας

Μπορείτε να λάβετε υπενθύμιση για τις σημειώσεις σας για συγκεκριμένη ώρα ή όταν φτάσετε σε συγκεκριμένο μέρος.

 1. Στον υπολογιστή, μεταβείτε στη διεύθυνση keep.google.com.
 2. Κάντε κλικ σε μια σημείωση.
 3. Κάτω αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Να γίνει υπενθύμιση Να γίνει υπενθύμιση
 4. Μπορείτε να ορίσετε υπενθυμίσεις ώστε να ενεργοποιούνται συγκεκριμένη ώρα ή σε συγκεκριμένο μέρος:
  • Υπενθύμιση ώρας: Κάντε κλικ σε μία από τις προεπιλεγμένες ώρες ή κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή ημερομηνίας και ώρας Pick a date and time. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε την υπενθύμιση ώστε να επαναλαμβάνεται.
  • Υπενθύμιση τοποθεσίας: Κάντε κλικ στο στοιχείο Υπενθύμιση μέρους Pick a place. Στη συνέχεια, καταχωρίστε το όνομα ή τη διεύθυνση. Θα πρέπει να επιτρέψετε στο Keep να αποκτήσει πρόσβαση στην τοποθεσία σας.
 5. Για να κλείσετε τη σημείωσή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος ή κάντε κλικ εκτός της σημείωσης.

Για να αλλάξετε την υπενθύμιση, κάντε κλικ στην ώρα ή στο μέρος υπενθύμισης στο κάτω μέρος της σημείωσης.

Συμβουλή: Για να διαγράψετε μια σημείωση, κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή υπενθύμισης Delete reminder.

Προβολή επερχόμενων σημειώσεων

 1. Μεταβείτε στο keep.google.com ή ανοίξτε την εφαρμογή Keep Εφαρμογή Keep.
 2. Επάνω αριστερά στο Keep, πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο "Μενού" Μενού > Υπενθυμίσεις.
 3. Θα δείτε όλες τις σημειώσεις με επερχόμενες υπενθυμίσεις.

Αλλαγή προεπιλεγμένων ωρών υπενθυμίσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τις προκαθορισμένες ώρες για το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ώρες υπενθυμίσεων.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false