Задаване на напомняния за бележки

Възможно е да получавате напомняния за бележките си в определено време или когато стигнете до конкретно място.

 1. На компютъра си отворете keep.google.com.
 2. Кликнете върху бележка.
 3. Кликнете върху „Напомняне“ Напомнете ми долу вляво. 
 4. Можете да настроите напомнянията да се задействат в определен час или на дадено място:
  • Напомняне за час: Кликнете върху някой от стандартните часове или върху „Избор на дата и час“ Pick a date and time. Също така можете да зададете напомнянето да се повтаря.
  • Напомняне за местоположение: Кликнете върху „Избор на място“ Pick a place. След това въведете име или адрес. Ще трябва да разрешите на Keep достъп до местоположението ви.
 5. За да затворите бележката, кликнете върху Готово или кликнете извън нея.

За да промените напомняне, кликнете върху часа или мястото за него в долната част на бележката.

Съвет: За да изтриете напомняне, кликнете върху „Изтриване на напомнянето“ Delete reminder долу вдясно.

Преглед на предстоящите напомняния

 1. На компютъра си отворете keep.google.com.
 2. Горе вляво в Keep кликнете върху иконата за меню Меню и след това Напомняния.
 3. Ще видите всички бележки с предстоящи напомняния.

Преглед на напомнянията, които не са прикачени към бележки

Възможно е някои напомняния вече да не се прикачват към бележките. Ще можете да виждате и управлявате тези несвързани напомняния.

 1. Отворете keep.google.com.
 2. Горе вляво в Keep кликнете върху иконата за меню Меню и след това Напомняния.
 3. Ще видите точка в горната част 
 4. Кликнете върху Преглед, за да видите неприложените напомняния.
 5. Можете да отхвърлите известието или да изтриете всички неприложени напомняния.

Промяна на стандартните часове за напомняния

Можете да промените предварително зададените за напомнянията часове за сутринта, следобед и вечерта. Научете как да промените стандартните си часове за напомняния.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню