Používanie rozšírenia Google Keep pre prehliadač Chrome

Zapisujte si poznámky počas prehliadania webu pomocou rozšírenia Google Keep pre prehliadač Chrome.

Rozšírenie Google Keep pre prehliadač Chrome vám umožní ukladať informácie z webu ako poznámky. Stiahnite si rozšírenie Google Keep pre prehliadač Chrome.

Uloženie obsahu vo forme poznámky

  1. Vyberte obsah, ktorý chcete uložiť.
  2. Kliknite pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Save image to Keep (Uložiť obrázok do Keepu) alebo Save selection to Keep (Uložiť výber do Keepu).

Uloženie webovej stránky do Keepu

  1. Prejdite na webovú stránku, ktorú chcete uložiť.
  2. V pravom hornom rohu prehliadača kliknite na položku Keep Google Keep.

Vytvorenie poznámky

  1. V pravom hornom rohu prehliadača kliknite pravým tlačidlom na položku Keep Google Keep.
  2. Kliknite na možnosť New blank note (Nová prázdna poznámka).