Създаване или редактиране на бележка

Можете да пишете или изговаряте бележки в Keep и да ги преглеждате на всяко устройствоНаучете как да създавате и редактирате бележки посредством Google Асистент.

Писане на бележка

 1. Отворете Google Keep.
 2. Кликнете върху Създайте бележка.
 3. Добавете бележка и заглавие.
 4. Кликнете върху Готово.

Редактиране на бележка

 1. Отворете Google Keep.
 2. Кликнете върху бележката, която искате да редактирате. 
 3. Променете бележката.
  • За да отмените действие, кликнете върху „Отмяна“ Отмяна.
  • За да възстановите действие, кликнете върху „Възстановяване“ Възстановяване.
 4. Кликнете върху Готово.

Сродни статии