Jak używać Google Keep

Google Keep umożliwia tworzenie, edytowanie i udostępnianie notatek.

Krok 1. Tworzenie notatek

  1. Na komputerze otwórz keep.google.com.
  2. U góry okna kliknij Utwórz notatkę.
  3. Wpisz treść notatki i kliknij Gotowe.

Krok 2. Edytowanie i formatowanie

Możesz edytować, porządkować i archiwizować notatki.

Krok 3. Udostępnianie i współpraca z innymi

Możesz udostępnić notatkę, aby umożliwić innym jej wyświetlanie i edytowanie. Dowiedz się, jak udostępniać notatki

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?